Gå til hovedindhold

Referat for Årsmødet 2015 d. 26-02-2015

Dagsordenen

 1. Valg af dirigent: Mikael Freund (Godkendt)
 2. Årsmødet er annonceret rettidigt efter foreningens vedtægter.
 3. Referent: Rune Memborg (Godkendt)
 4. Lokalafdelingsbestyrelsens beretning for det forløbne år af Søren Thygesen (Godkendt)
  1. Julefrokost
  2. Bowling (-40)
  3. Frokost Bowling
  4. Øl smaning (Søgaard’s Bryghus)
  5. Banko (Jammerbugt)
  6. Dilettant (Sæt aldrig din kone på spil i poker !)
  7. Zoo (Tur for alle)
  8. Tøseaften
  9. Julefrokost (-40)
  10. Julefrokost for alle
 5. Godkendelse af årsrapport fremlagt af Revisor Birthe Østergaard (Godkendt)
 6. Lokalafdelingensbestyrelsens forslag til handlingsplan af Maibritt Vingborg (Godkendt)
  1. Infomøde med Socialrådgiver
  2. Årsmøde 2015
  3. Dilletant
  4. Herreaften
  5. Sommerfest (-40)
  6. Sommerfest for alle
  7. Chokoladekursus (Aalborg Chokoladen)
  8. Julefrokost (-40)
  9. Julefrokost for alle
  10. Derudover vores faste arrangementer, Cafe aften -40/+40 og survivors
 7. Godkendelse af budget fremlagt af Birthe Østergaard (Godkendt)
 8. Indkomne forslag
  1. Ingen indkomne forslag modtaget inden mødet
 9. Bestyrelsen siger tak til Maibritt Vingborg og Janne Møldrup for den gode indsats og de fik en lille ting.
 10. Valg af formand og 2-3 bestyrelsesmedlemmer i lige år. Valg af kasserer og 1-2 bestyrelsesmedlemmer i ulige år.
  1. Kasser Steffen Bramm Krogh genopstiller (Godkendt)
  2. Birthe Østergaard
  3. Lars Bo Thøgersen
  4. Inger Marie Pedersen
  5. Jesper Ubbesen
 11. Valg af suppleanter samt udpegning af medlemmer til arbejdsgrupper. Suppleanter vælges for et år af gangen.
  1. Lene Nielsen
 12. Valg af revisor. Kandidat Mads Balsby Wilkens (Godkendt)
 13. Eventuelt.
  1. Asger Azizi har forslag til at bestyrelsen skulle deltage på forårsmesse d. 20 - 22 marts i AKKC, sammen med DH. Asger vil gerne stå med materialer, som han gerne vil dele ud af. Ulla står om fredagen og Asger resten af weekenden.
  2. Maibritt sagde tak for sin tid i lokalafdelingen.
  3. Formand for lokalafdelingens politiskeudvalg Ulla Ringgren Nielsen fortalte lidt om hvorfor hun var i P4 Nordjylland, hvor hun skulle diskutere med politik og tilgængelighed med den konservative rådmand for Ældre- og Handicapforvaltningen Thomas Krarup.
  1. Konstituende bestyrelsesmøde er d. 11.03 18.30 - 21.30 på Galstersgade 3, 9400 Nørresundby. Der er mødepligt for bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.