Gå til hovedindhold

Forskningsdeltagere søges til Neufysiologisk videns indsamling

I et samarbejde mellem Aarhus Universitet og Neurofysiologisk afdeling på Aarhus Universitetshospital køres et videnskabeligt projekt som skal undersøge i hvilket omfang et ødelagt nervesystem hos sklerosepatienter påvirker nerve-muskel funktion og fysisk funktion.

 

Ved multipel sklerose sker en delvis ødelæggelse af nervesystemet, hvorved funktionen heraf forringes. På trods af dette vides der endnu meget lidt om hvordan sådanne forringelser af nervesystemet påvirker (1) nerve-muskel funktion (fx evnen til at udvikle muskelstyrke i benene samt evnen til at koordinere/kontrollere udvikling af muskelstyrke) samt (2) fysisk funktion (fx gangfunktion samt finmotoriske opgaver for hænderne/armene). 

 

Vi ønsker at indsamle viden om ovenstående for at (1) få indsigt i de mekanismer der styrer at fysisk funktion forringes i takt med at multipel sklerose udvikler sig (dvs. sygdomsprogression), og (2) for at kunne optimere de rehabiliterende tiltag der tilbydes personer med multipel sklerose.

 

Undersøgelsen består af: test af fysisk funktion (styrketest, gangtest samt koordinationstests i arme og ben), test af nervesystemet (metoder der ofte anvendes på personer med multipel sklerose), spørgeskemaer (påvirkning af multipel sklerose, søvn, livskvalitet og sundhed), test af fysisk aktivitet.

 

Vi søger sklerosepatienter der opfylder følgende:

  • Er mellem 35-55 år
  • Oplever forringet gangfunktion, men er ikke kørestolsbruger (hjælpemidler tilladt)
  • Har været attack-fri og uden ændringer i medicin de seneste 8 uger
  • Kan komme til Aarhus Universitetshospital/Universitet til 1-2 forsøgsdage 

 

Du må ikke være gravid eller have andre sygdomme der påvirker nervesystemet (fx epilepsi). Derudover må du ikke have kraftigt forhøjet blodtryk (over 160/100) eller anvende præparatet Fampyra. 

 

Forsøget er godkendt af Den Videnskabsetiske Komite og din eventuelle deltagelse som sklerosepatient vil ikke få indflydelse på dit videre forløb i Skleroseklinikken.

 

Hvis du er interesseret i at høre mere om forsøget, kan du kontakte projektkoordinator.

 

Med venlig hilsen Mette Dahl Diechmann (Projektkoordinator, Videnskabelig assistent)

Idræt, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet

  Dalgas Avenue 4, 8000 Aarhus C 

Mail: mdd@ph.au.dk 

 

Hatice Tankisi (Projektansvarlig, Lektor/Læge/PhD)

Klinisk Neurofysiologi, Aarhus Universitets Hospital

 

Lars hvid (Projektansvarlig, Postdoc/Lektor)

Idræt, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet