Gå til hovedindhold

Analysis of MBP85-99 tetramer specific CD4+ T cells and MBP85-99 presenting B cells in patients with multiple sclerosis

Kort fortalt

Projektansvarlig: Marie Klinge Brimnes, Postdoc, Institut for Inflammationsforskning, Rigshospitalet
Sted: Reumatologisk Klinik, Rigshospitalet
Støttebeløb: 120.000 kr.
Forskningsprojektets slutdato: 30. nov. 2015

Formål 
The present project aims to analyse the frequency and phenotype of autoreactive CD4+ T cells in multiple sclerosis (MS) patients and healthy controls, as well as the instructive role of B cells in driving T-cell responses by virtue of cytokine production and antigen presentation. This will provide important knowledge about the maintenance of autoimmune responses in MS patients and, possibly, about the maintenance of peripheral tolerance in healthy individuals.

Kort beskrivelse af projektet
Dissemineret sclerose (DS) er en sygdom, der rammer centralnervesystemet og medfører symptomer som lammelser, føle- og synsforstyrrelser. Sygdommen skyldes immunsystemets angreb på kroppen selv. En undergruppe af T-lymfocytter, kaldet T-hjælperceller, menes at spille en særlig skadelig rolle ved at genkende dele af centralnervesystemets egne proteiner og fejlagtigt dirigere et angreb på nervetrådenes myelinskeder. Det formodes, at disse myelin-reagerende T-celler producerer signalstoffer (cytokiner) som fremmer betændelse. Selvom man mener, at myelin-reagerende T-celler spiller en vigtig rolle i sygdommens udvikling, har det vist sig vanskeligt at vise, at de findes i øgede mængder hos patienter med DS. Endvidere er det uklart, hvorvidt raske personer har myelin-reagerende T-celler, som beskytter imod DS. I vort laboratorium har vi unikke redskaber til at følge myelin-reaktive T-celler. Vi ønsker at klarlægge frekvensen af sådanne celler hos DS-patienter og raske kontroller, samt at måle hvilke cytokiner de producerer. Nyere forskning tyder på, at også B-lymfocytter spiller en vigtig rolle for udviklingen af DS. Dette kan hænge sammen med B-lymfocytternes evne til at fremvise fragmenter af myelin for T-celler og deres evne til selv at producere cytokiner. Vi ønsker at klarlægge disse egenskaber hos B-lymfocytter, kvalitativt og kvantitativt. Samlet set bør projektet give et mere detaljeret billede af den fejlprogrammering af immunsystemets celler, der ligger til grund for DS.

Kort rapport

Links til publicerede artikler
Uptake and presentation of myelin basic protein by normal human B cells