Gå til hovedindhold

Analysis of tissue resident memory T cells in the CNS

Kort fortalt

Projektansvarlig: Allan Randrup Thomsen, Professor, Institut for Immunologi og Mikrobiologi, Københavns Universitet
Sted: Institut for Immunologi og Mikrobiologi, Københavns Universitet
Støttebeløb: 495.000 kr.
Forskningsprojektets slutdato: 30 november 2017

Formål
At studere Trm af CD8 fænotypen i CNS: hvordan induceres disse celler? Hvordan bliver de vedligeholdt? Samt især hvad er deres funktionelle kapacitet?

Kort beskrivelse af projektet
Multipel sclerose (MS) regnes normalt for at være kronisk sygdom, der skyldes, at vores specifikke immunsystem angriber (selv)antigener, der er udtrykt i CNS, og herved fremkalder en immunmedieret betændelsestilstand, der ødelægger vævet. Karakteristisk for det specifikke immunsystem er, at det husker, hvilke antigener det tidligere har mødt og reagerer mere effektivt anden gang; dette fænomen kaldes immunologisk hukommelse. På det cellulære niveau består immunologisk hukommelse dels i et øget antal celler med den relevante specificitet, dels ændrede kvaliteter hos celler, der tidligere har mødt antigen. Mens de fleste hukommelsesceller af T celle klassen tilhører de cirkulerende lymfocytter, er der for nylig beskrevet en underpopulation, der er stationære; disse kaldes vævs-residente hukommelses T celler (Trm) og findes især nær vores indre og ydre overflader, hvor sygdomsfremkaldende agens ofte trænger ind. Imidlertid findes disse celler også i andre væv, inklusive CNS. Meget få artikler er publiceret, der beskriver Trm cellerne og deres funktion i CNS. Dette på trods af at de sandsynligvis spiller en stor rolle for mange immunreaktioner i CNS, især ved kroniske tilstande som MS. En større indsigt i disse cellers funktion kunne f.eks. bane vejen for en bedre forståelse af, hvorfor konventionel terapi, der især er rettet mod de cirkulerende celler virker med aftagende effekt i de sene stadier af sygdommen.