Gå til hovedindhold

Assessing longitudinal changes in white matter connectivity in MS – validation of a new MR-based biomarker for disease severity

Kort fortalt

Projektansvarlig: Tim Bjørn Dyrby, Senior researcher, MR afdelingen
Sted: MR afdelingen, Hvidovre Hospital
Støttebeløb: 366.667 kr.
Forskningsprojektets slutdato: 29. dec. 2012

Formål

Kort beskrivelse af projektet
Multipel sclerose (MS) er en autoimmun sygdom som gradvis nedbryder hjernens nerveforbindelser ved først at nedbryde myelin som omsvøber nerverne og med tiden selve nerveforbindelsen. Hjernens anatomiske netværk af nerveforbindelser er som Internettet: et yderst kompleks netværk af kabler (nerveforbindelser) som forbinder verdens PC’ere (f.eks. regioner i hjernebarken). Myelin sikrer hurtig og korrekt kommunikation i dette anatomiske netværk. Da MS nedbryder myelin fokalt på en nerveforbindelse vil der med tiden opstå ’forsinkelser’ i kommunikationen og til sidst en ’trafikprop’ hvorefter nerveforbindelsen nedbrydes totalt. I visse tilfælde kan kommunikationen dog reetableres efter behandling. MS er en progressiv sygdom og vor hypotese er at hjernens anatomiske netværk med tiden bliver så belastet af de mange opståede ’forsinkelser’ og ’trafikpropper’, at det på et givet stadige i sygdomsforløbet ikke mere kan kompensere for alle kommunikationsfejl. Dette studie er en opfølgning af et tidligere studie støttet af Scleroseforeningen med formålet at etablere en ny MRI bio-markør til at identificere områder i hjernen af MS patienter hvor sygdommen har reduceret hjernens anatomiske netværk signifikant. Seneste resultater viser tydelig korrelation med EDSS score langs dele af corticospinal tract (CST) som sikrer kommunikationen mellem hjerne og ben. Formålet med det opfølgende studie er at sammenholde den nye MRI bio-markør med to cerebrospinal fluid (CSF) bio-markører som udtrykker inflammatoriske og neurodegenerative effekter i MS patienter samt med kliniske mål. Studiet anvender en longitudionelt behandlingsstudie hvor MS patienter er MR skannet 3 gange og CSF bio-markører indsamlet ved baseline og sidste MR skan. Materialet er indsamlet i sammenarbejde mellem Rigshopsitalet og Hvidovre Hospital. Perspektivet er at kunne forudsige MS sygdommens udviklingsmønster med in vivo MRI bio-markører, hvilket på længere sigt kan få betydning for behandlingen af den enkelte patient.

Kort rapport

Links til publicerede artikler