Gå til hovedindhold

B-celle aktivering og respons på behandling ved multipel sclerose

Kort fortalt

Projektansvarlig: Lars Börnsen, Ph. d. studerende
Sted: Scleroseforskningsenheden, Neuroimmunologisk Laboratorium 6311, Rigshospitalet
Støttebeløb: 250.000 kr.
Forskningsprojektets slutdato: 31. jan. 2012

Formål 
Imunsystemets B-lymfocytter og T-lymfocytter har en væsentlig rolle for sygdoms aktiviteten ved MS. Formålene med studiet er således at undersøge hvorvidt autoreaktive B-lymfocytter opfører sig anderledes hos MS patienter end hos raske individer samt at undersøge hvordan B-lymfocytter påvirker autoreaktive T-lymfocytter. Dette projekt kan bidrage til forståelsen for B-cellers rolle i multipel sclerose og kan nære muligheden for fremtidige behandlingsformer for MS.

Kort beskrivelse af projektet
Multipel sklerose (MS) er en kronisk sygdom, som medfører ardannelse i hjernen. Attakvis MS er kendetegnet ved gentagne neurologiske symptomer, forårsaget af afgrænsede betændelsesreaktioner i hjernen. Den grundlæggende årsag til MS er ukendt. En fremherskende teori går ud på, at betændelsesreaktionerne ved MS forårsages af immunceller, der fejlagtigt angriber kroppens egen hjernevæv. B-celler, kroppens antistofdannende celler, er vigtig aktør i denne proces. I MS hjerner forekommer B-celler der aktiveres, deler sig og danner antistoffer. Hos MS patienter har B-cellerne desuden en abnorm funktion, idet de danner signalstoffer, der kan fremme aktiveringen af andre immunceller. Behandles MS patienter med det monoklonale antistof Rituximab, som specifikt eliminerer B-celler, aftager sygdomsaktiviteten da også markant. Formålet med projektet er at undersøge betydningen af B-celler i MS. Dette undersøger vi ved at isolere B-celler fra blodet og måle i hvilken grad de danner forskellige signalstoffer. Herudover bestemmer vi fordelingen af B-celle undergrupper og deres aktiveringsgrad på enkeltcelleniveau ved anvendelse af en teknik, der kaldes flow cytometri. B-cellernes funktion testes endvidere ved at stimulere dem kunstigt med bl.a. komponenter fra hjerne og rygmarv. Ved at analysere disse forhold hos ubehandlede patienter med MS, MS patienter i behandling med interferon-beta eller natalizumab (Tysabri) og raske kontrolpersoner vil vi opnå ny viden om, hvordan B celler er involveret ved udviklingen af MS. Denne viden vil forhåbentlig kunne bruges ved udviklingen af mere effektive sygdomsbehandlinger. 

 

 

Kort rapport

Links til publicerede artikler
Da der efter projektet afslutning blev udført yderligere forsøg er artiklerne fortsat kun undervejs.