Gå til hovedindhold

Bedre liv og arbejde med sclerose

Kort fortalt

Mennesker med sclerose kan opleve, at det i takt med at deres sygdom forværres bliver sværere at bibeholde kontakten til arbejdsmarkedet. I dette studie tages fat i denne problematik.

Projektets emneområde: Hverdagsliv og sygdomsmestring

Formål 

Forskningsprojektets formål er at undersøge, hvordan mennesker med multipel sclerose (MS) bedst muligt kan bevare en tilknytning til det ordinære arbejdsmarked. Projektet samler sig omkring en registerundersøgelse, der udreder, hvordan sygdomsudviklingen påvirkes af sociodemografiske faktorer og af arbejdsmarkedstilknytning. Projektets formål er at producere ny viden, som sikrer en mere effektiv relation imellem mennesker med MS og det ordinære arbejdsmarked. Succeskriteriet er at medvirke til at hæve livskvaliteten for mennesker med MS.

 

Mød forskeren

Lars Fynbo

Lars Fynbo

Hvad driver dig personligt i dit arbejde med MS-forskning?

Jeg er drevet af et ønske om igennem forskning at bidrage til, at forskellige former for udsatte grupper i Danmark får et bedre liv. Derfor anlægger jeg ofte et brugerperspektiv i min forskning, ligesom jeg konstant forsøger at udvide min egen viden om, hvordan det er at leve med et handicap, en sygdom eller en adfærd, som kan medføre konkrete udfordringer.

Lars Fynbo

Forsker

Hvilken betydning har det for din forskning at projektet har modtaget midler fra Scleroseforeningen?

VIVE - Det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd leverer uafhængig forskning på sundheds- og velfærdsområdet. Det er en stor ære at modtage midler fra Scleroseforeningen, og som projektleder vil jeg både sikre et højt fagligt niveau og at forskningen bliver anvendelsesorienteret.

Lars Fynbo

Forsker