Gå til hovedindhold

Betydning af Vitamin D ved Multipel Sclerose

Kort fortalt

Projektansvarlig: Annette Bang Oturai, Overlæge, Forskningslektor, ph.d., Dansk Multipel Sclerose Center, Rigshospitalet
Sted: Dansk Multipel Sclerose Center, Neurologisk klinik, Rigshospitalet
Forskningsprojektets slutdato: 31. okt. 2014

Formål 

Vi ønsker at undersøge om serumniveauet af vitamin D3 spiller en rolle for sygdomsaktiviteten vurderet klinisk og immunologisk og om intervention med vitamin D3 kan mindske sygdomsaktiviteten. Endvidere om polymorfier i gener af betydning for vitamin D metabolismen er af betydning for vitamin D niveauet og den kliniske sygdomsaktivitet, samt om forskellige epidemiologiske faktorer, som rygning, køn, BMI kan associeres med vitamin D niveau og klinisk sygdomsaktivitet.

 

Støttet beløb 

2013: 520.120 kr.

2012: 514.000 kr. 

2011: 400.000 kr.

2010: 200.000 kr. 

 

Kort beskrivelse af projektet

Multipel sclerose (MS) er en kronisk inflammatorisk demyeliniserende sygdom i det centrale nervesystem (CNS). Sygdommen har en komplek årsag, der endnu ikke er fuldt forstået. Der hersker dog bred enighed om, at sygdommen er multifaktorielt betinget af både genetiske og miljømæssige risikofaktorer. Blandt andet er det vist, at vævstypen HLA-DRB1*15 øger risikoen for udvikling af MS 4 gange. Det er estimeret, at op imod 80% af MS tilfælde teoretisk set kunne forebygges ved eliminering af miljøfaktorer. I dag har man efterhånden god dokumentation for at vitamin D, Epstein-Barr Virus og rygning er miljøfaktorer der påvirker risikoen for at udvikle MS.Adskillige epidemiologiske studier har påvist, at geografiske forskelle i forekomsten af MS er stærkt afhængig af blandt andet breddegrad, således at der med øget afstand fra Ækvator i både nord- og sydlig retning ses en øget forekomst af MS. Der er således observeret en omvendt sammenhæng mellem daglig dosis af sollys og forekomst af MS i flere studier. Lavt vitamin D niveau er fundet hos mere end halvdelen af patienter med MS og lignende forhold må forventes hos danske MS patienter. Store studier har vist op til 51% lavere risiko for at udvikle MS ved højt vitamin D niveau. Vitamin D’s betydning for sygdomsforløbet er mere sparsomt belyst. Vi vil undersøge om vitamin D spiller en rolle for sygdomsaktiviteten ved vurdering af attakhyppighed og ændringer i kroppens immunsystem. Desuden ønsker vi at belyse om normalisering af vitamin D niveauet i blodet vil mindske sygdomsaktiviteten og om variationer i vitamin D receptoren (protein) har betydning for sygdomsaktivitet. Endelig ønsker vi at belyse samspillet mellem MS risikogener, vitamin D og livsstils- og miljøfaktorer ved en omfattende spørgeskemaundersøgelse med samhørende blodprøver til alle i behandling i Dansk Multipel Sclerose Center på Rigshospitalet.

Kort rapport

Links til publicerede artikler

The Genetic Association of Variants in CD6TNFRSF1A and IRF8to Multiple Sclerosis: A Multicenter Case-Control Study

The Etiology of Multiple Sclerosis: Genetic Evidence for the Involvement of the Human Endogenous Retrovirus HERV-Fc1

Genetic risk and a primary role for cell-mediated immune mechanisms in multiple sclerosis

Alterations in KLRB1 gene expression and a Scandinavian multiple sclerosis association study of the KLRB1 SNP rs4763655

Simvastatin as add-on therapy to interferon β-1a for relapsing-remitting multiple sclerosis (SIMCOMBIN study): a placebo-controlled randomised phase 4 trial

Genetic Association of Multiple Sclerosis with the Marker rs391745 near the Endogenous Retroviral Locus HERV-Fc1: Analysis of Disease Subtypes