Gå til hovedindhold

Biomarkører for inflammation, axonal skade og regeneration ved opticusneuritis: Betydning for spontanforløb samt udvikling af MS

Kort fortalt

Projektansvarlig: Signe Modvig, Læge, klinisk assistent
Sted: Neurologisk afdeling, skleroseforskningsenheden, Glostrup hospital
Støttebeløb: 132.956 kr.
Forskningsprojektets slutdato: 1. mar. 2014

Formål 

Projektets formål er at vurdere et sæt udvalgte biomarkører for sygdomsaktivitet og opheling som diagnostiske og prognostiske markører for synsnervebetændelse og MS. 

Forsøget har stor potentiel gavn for sclerosepatienter, idet fremkomsten af biomarkører for diagnose og prognose af multipel sclerose vil give patienterne mere sikkerhed omkring fremtiden, muliggøre individualisering af behandlingsindsatsen og bidrage til større viden om sygdommen.

 

Kort beskrivelse af projektet

Synsnervebetændelse er en betændelsestilstand i nerven mellem øjet og hjernen. Symptomerne på synsnervebetændelse er smerter og nedsat syn. Hos de fleste vender synet gradvist tilbage, men en lille del af patienterne vil have et betydningsfuldt vedvarende synstab. Halvdelen af patienter med synsnervebetændelse udvikler desuden multipel sclerose på sigt. Ovennævnte projekt undersøger biologiske markører, det vil sige proteiner i rygmarvsvæske og blod hos patienter med synsnervebetændelse. Disse biologiske markører vil muligvis kunne forudsige graden af skade på synet efter synsnervebetændelse samt risikoen for udvikling af multipel sclerose senere hen i livet. Markørerne er proteiner, der er involveret i betændelse, nervefiberskade og opheling af nervefibre.

Der undersøges 40 patienter med synsnervebetændelse, akut og efter 6 måneder, og desuden undersøges 40 raske og 40 patienter med andre sygdomme i nervesystemet. Der laves rygmarvsprøve, blodprøver, MR-scanning af hjernen og synsundersøgelser af patienterne. Niveauerne af biomarkører måles ved forskellige immunologiske metoder og sammenlignes grupperne imellem. Efter 6 måneder udføres desuden en scanning af øjets nethindelag som udtryk for tabte nervefibre i synsnerven. Sammenhængen mellem dette scanningsresultat og markørniveauerne undersøges desuden. Hvis markørerne kan forudsige skaden på synet efter en synsnervebetændelse, og hvis markørerne ligger signifikant anderledes hos patienter med synsnervebetændelse og med høj risiko for sclerose i forhold til de andre grupper, kan de muligvis benyttes i det kliniske arbejde fremover og give patienterne større vished om fremtiden, såvel som bedre muligheder for at tilpasse forebyggelse og behandling af multipel sclerose til den enkelte patients sygdomsforløb.

Kort rapport

Publicerede artikler

Relationship between Cerebrospinal Fluid Biomarkers for Inflammation, Demyelination and Neurodegeneration in Acute Neuritis 

Cerebrospinal fluid levels of chitinase 3-like 1 and neuropilament light chain predict multiple sclerosis development and disability after optiv neuritis