Gå til hovedindhold

Bliv klogere på sclerose

Kort fortalt

Antallet af danskere med sclerose stiger og stiger. Her får du indsigten i helt nye fakta om sclerose i Danmark i 2021. 

FAKTA OM SCLEROSE I DANMARK 2021

  • Sclerose er en uhelbredelig, fremadskridende sygdom, der rammer hjerne og krop - og som rammer danskere især.

  • Antallet af danske sclerosepatienter er fordoblet på kun 20 år, og det bliver ved med at stigningen - ingen ved hvorfor.

  • 17.200 danskere lever med sclerose i dag, og hvert år kommer ca. 600 nye tilfælde til.

  • Det gør Danmark til det 4. hårdest ramte land i verden per indbygger. 

  • Mere end 2 ud af 3, der rammes, er kvinder - og de rammes ofte i de unge år.

  • Kun mere forskning kan give os svaret på hvorfor - og vende udviklingen.

  • Kun hver 2. sclerosepatient i Danmark er i medicinsk behandling for deres sygdom

  • 8.000 hjemmeboende børn har en mor eller far med sclerose.

Støt forskning i sclerose

Giv en juledonation

Bliv klogere på symptomer og behandling af sclerose

Sclerose er en uhelbredelig, fremadskridende og invaliderende sygdom, der rammer hjerne og krop og kan medføre en lang række funktionsnedsættelser.

Nedsat muskelkraft, tab af førlighed, smerter, synsforstyrrelser, koncentrations- og hukommelsesbesvær og sygelig træthed er hverdag for mange mennesker med sclerose, og dem bliver der i Danmark stadig flere af. Det viser en optælling fra Det danske Scleroseregister fra marts 2021. I 2020 er antallet af danskere, der lever med den uhelbredelige sygdom, steget til 17.200, og i løbet af de seneste godt 20 år er antallet af sclerosepatienter fordoblet i Danmark. Det placerer Danmark på en 4. plads over de hårdest ramte lande i verden – kun overgået af San Marino, Tyskland og USA. Bliv klogere på udviklingen af sclerose i Danmark HER

Sclerose er en sygdom, der rammer stadig mere skævt. For få årtier siden fik lige mange mænd og kvinder sclerose. I dag er mere end to ud af tre, der rammes, kvinder. Hvorfor sygdommen rammer stadig flere kvinder, kan forskningen endnu ikke give et præcist svar på.

Sygdommen rammer i de unge år, typisk mellem 20 og 40 år. Men den kan ramme i alle aldre, også børn, selvom det heldigvis sjældent sker. Yngste sclerosetilfælde i Danmark er bare 4 år.

Årsagen til sclerose er stadig ukendt, men forskerne mener, at den skyldes et samspil mellem arvelige og livsstils- og miljømæssige faktorer. Mangel på D-vitamin, rygning, overvægt i puberteten er blandt faktorer, der er blevet forbundet med en øget risiko for sclerose.

Selv om der kommer stadig flere behandlinger til, som kan mildne sygdomsudviklingen og dæmpe symptomerne, så er sclerose stadig en sygdom med store konsekvenser for dem, der rammes og deres familier. Ny VIVE-undersøgelse fra 2020 har vist, at allerede i gennemsnit fem år efter diagnosen må mennesker med sclerose forlade det ordinære arbejdsmarked til fordel for støttet beskæftigelse, og to år senere må de forlade arbejdsmarkedet helt.

Der er endnu kun meget begrænsede behandlingsmuligheder til patienter med undertypen progressiv sclerose, og kun hver 2. danske sclerosepatient er i medicinsk behandling, der kan mildne sygdoms- og handicapudviklingen.

Sclerose kan endnu ikke helbredes.