Gå til hovedindhold

For mange eller for få kørestole?

Blog post by

Mit kontors væg er fyldt med bladforsider. Forsider fra foreningens blade. Gennem de sidste fem år har jeg været redaktør på Scleroseforeningens medlemsblad. Det næste blad, der udkommer, har Lotte Skou Hansen som redaktør. Jeg selv overgår til andre opgaver – og kan derfor sidde her og kigge på min væg med forsiden fra 28 udgaver af medlemsbladet.  

28 gange på de fem år har vi sendt et blad ud til 50.000 modtagere. Vi snakker altså 1,4 millioner blade. Det er vel også en slat. Og hvad kan man så lære af at kigge på dem? 

Vi ved fra undersøgelser, at kernemålgruppen – mennesker med sclerose – er flittige læsere. Mere end 90 procent læser bladet – og de bruger mere end 15 minutter på det – hvilket i blad-terminologi er flotte tal. Vi ved også, at mange at støttemedlemmerne ikke læser bladet. Mange støtter foreningen økonomisk, men har ikke tid eller overskud til at læse en masse om sclerose. 

Samlet er der mange læsere, men en meget lille respons til os i redaktionen. En enkelt artikel på facebook kan afstedkomme flere kommentarer end et halvt års blade. Det er også nemmere at skrive en kommentar på facebook, mens du er online, end at sætte sig og forfatte en email eller et brev til redaktøren.

Af den respons, vi trods alt får, ved vi dog, at vi aldrig kan gøre alle tilfredse. 

Sclerose rammer ikke ens. Det er – heldigvis – utroligt individuelle forløb. Er du en nydiagnosticeret, 23 årig kvinde, ønsker du ikke at læse det samme, som hvis du er en 64-årig mand, der har haft sclerose i 30 år. Scleroseforeningen har ca. 10.000 medlemmer med sclerose. Og de er alle forskellige – og de ønsker alle noget forskelligt. 

Skal jeg opsummere responsen i to grupper, vil det være: 1) Dem, der spørger, ”hvor er kørestolene”, ”hvor er de hårdt ramte”, ”hvor er scleroses grimme ansigt” – dem, der mener, at bladet er for light –  og 2) Dem, der siger, ”Jeg tør ikke åbne bladet”, ”jeg er ny med sclerose og vil gerne læse om måder at tackle livet” – eller sat på spidsen: ”der er for mange kørestole i bladet”.

De to grupper er svære at forene – og siger lidt om, hvad opfattelse betyder. To personer kan læse det samme blad på to måder. Alligevel vil alle gerne noget af det samme: Der er to klare topscorere på ønskede emner. Forskning og identifikation. Forskning slår altid ud som mest ønskede, mest læste osv. Og identifikationen kommer lige efter. Historier om livet med sclerose, hvordan lever jeg med sclerose, rykker også. 

Når jeg kigger hen over min væg med 28 blade, vil jeg vove den frække påstand, at bedømmer du alle bladene i forhold til den differentierede målgruppe, så har vi været i alle afkroge. Vi har haft mænd og kvinder. Folk, der løber maraton og folk, der er i kørestol- Personer, der har fravalgt medicin, og dem, der har prøvet alternativ medicin osv. 

Mit budskab er: Bedøm ikke bladet på én udgave. Bedøm det på et samlet udtryk. Det er ikke muligt at favne alle og ramme alle 10.000 i et hug, men set over en periode er der noget for alle. 

I 2010, da jeg startede, lavede vi seks blade om året. I 2014 lavede vi fire. Til gengæld laver vi så et virvar af alle mulige andre ting på andre kanaler, som mere end alt rigeligt gør det op for den samlede produktion. Mediebilledet er ændret, og i dag ved vi, at vores målgruppe er ligeså mange steder, som de er individer. De er på smartphonen, på tablet, i nyhedsbrev, på facebook, på video, på hjemmesiden osv. Heldigvis er der også mange, der stadigvæk er i lænestolen med en kop kaffe og med det seneste blad. Faktisk ved vi, at selvom vi alle er moderne og ”på” alle steder, så har vi stadig mange medlemmer for hvem, medlemsbladet er den eneste berøringsflade med foreningen. 

De to årsager - det er vores eneste link til mange og oplevelsen i lænestolen forgår aldrig – gør mig fortrøstningsfuld i forhold til bladets fremtid. Det er ret sikkert, at bladet kontinuerligt vil ændre udseende, indhold, frekvens osv., men det vil bestå som magasin mange år endnu. 

God fornøjelse til den nye redaktør. 

Kommunikationschef, Peter Palitzsch Christensen

Thumbnail
2 Kommentarer
notamember
Birte Heldorf - 30. januar 2015

Tusind tak for et godt indlæg om Magasinets alsidighed. Så præcist ramt, for vi er forskellige som nat og dag. Det er en kunst ikke at dømme, men til hver en tid at huske mangfoldigheden over tid. Held og lykke med dine nye opgaver. 

notamember
Karen Scott - 31. januar 2015
Ret præcist beskrevet! Vinder moderne! Vi læser på tablet ( men ikke smartphone - det er sågu for småt;-) vi ser video osv - men af en årgang, hvor den taktile sans stadig er intakt, jøhvor duften af papir er noget unikt, fornemmelsen af papirets tykkelse, at kunne krølle, være langsom.... Nu er girokortet kommet, og vi betaler med stor glæde.