Gå til hovedindhold

Sundhedsudspil med blinde vinkler

Blog post by

”Jo før – jo bedre” hedder regeringens nye sundhedsudspil. Over de næste fire år vil regeringen investere fem milliarder kr. i at forbedre det offentlige sundhedsvæsen. Det skal ifølge udspillet ske gennem tidligere opsporing af kræft, tidligere opsporing af kroniske sygdomme, ekstra hjælp til de svageste kroniske patienter, styrkelse af den praktiserende læge, mere inddragelse af patienter og pårørende og bedre kvalitet i behandlingen via åbenhed om resultater. 

 

Der er bestemt gode takter i sundhedsudspillet. Først og fremmest skal nævnes det øgede fokus på patientinddragelse. Det kan vi kun hilse velkomment som en forening for patienter, der rammes af en uhelbredelig og livsomvæltende sygdom som sclerose – og dét som oftest tidligt i livet. Og så er det selvfølgelig positivt, at udspillet har øje for de kroniske sygdomme. 

 

Når det er sagt, er sundhedsudspillet ikke uden blinde vinkler. Nok er der fokus på de kroniske sygdomme, men kikkerten er – i forebyggelsens navn – alene indstillet på store, livsstilsrelaterede folkesygdomme som diabetes, KOL, hjertekarsygdomme og gigt, mens ikke-forebyggelige, progredierende lidelser som sclerose og parkinson får lov at henligge i totalt mørke. Ifølge det nye sundhedsudspil skal der f.eks. laves forløbsplaner for diabetes og KOL, som skal være med til at sikre sammenhæng i de enkelte behandlingsforløb. Der skal også gives tilbud om støtte til de svageste kroniske patienter fra en særligt uddannet sygeplejerske, der kan hjælpe dem gennem systemet. Begge dele har vi i årevis fremhævet som oplagte indsatsområder for mennesker med sclerose. For mange sclerosepatienter rundt omkring i landet får ikke det sammenhængende behandlings- og rehabiliteringsforløb, der er så afgørende for alle patienters livskvalitet – og meget ofte også for deres mulighed for at bevare deres tilknytning til arbejdsmarkedet, hvis vi skal tage de samfundsøkonomiske briller på. 

 

Lige så fint det er med standardiserede forløb eller ”pakker”, hvis man er så heldig at være i målgruppe for dem, lige så skidt risikerer det at være, hvis man falder uden for målgruppen. For jo flere ”pakker”, jo flere ”stole” at falde ned imellem for sygdomsgrupper, der ikke er betænkt med en pakke, en forløbsplan eller lignende.

 

Scleroseforeningen arbejder ufortrødent videre med at sikre mennesker med sclerose den behandling og støtte, de har brug for. Alle patienter bør sikres et sammenhængende behandlingsforløb, så det ikke tilfældigt bliver den enkelte patient, læge, sagsbehandler, kommune eller klinik, der afgør kvaliteten af et behandlingsforløb. Vi skal have udryddet de blinde vinkler i regeringens sundhedsudspil, og det vil stå meget højt på vores sundhedspolitiske dagsorden den kommende tid.   

 

Sundhedspolitisk medarbejder, Lasse Elbrønd Skovgaard

 

Thumbnail
Der er ingen kommentar endnu