Gå til hovedindhold

Cellular and molecular interactions in progressing autoimmune inflammation in EAE models of multiple sclerosis

Kort fortalt

Projektansvarlig: Dan Holmberg, Professor
Sted: Disease Biology, Københavns Universitet, LIFE
Støttebeløb: 490.000 kr.
Forskningsprojektets slutdato: 31. dec .2012

Formål

  1. To establish a global and detailed, 3-D spatial assessment of the natural development of experimental autoimmune encephalomyelitis (EAE)in mouse and rat models of human multiple sclerosis (MS)applying whole brain, spinal cord, and optic nerve imaging.
  2. To use this information as a road map assisting in clarifying the role of three of the proposed key components in the pathogenesis of EAE - dendritic cells (DC)/plasmacytoid dendritic cells (pDC´s), TH17 cells and regulatory T cells (Treg)

Collectively, the results generated in this project will broaden our understanding of the role of a set of cellular subsets and particularly of pDC´s in the pathogenesis of EAE and MS and give further insight into the mechanism involved in development and progression of disease. The establishment of a novel imaging-based protocol for a global and quantitative assessment of the disease process will also provide novel and improved tools for evaluating the effect of defined susceptibility factors as well as new therapeutic protocols.
 

Kort beskrivelse af projektet

Eksperimentel autoimmun encephalomyelitis (EAE) er den foretrukne dyremodel til at studere de inflammatoriske og demyeliniserende processer, som finder sted ved udviklingen af den autoimmune sygdom multiple sklerose (MS). Immunhistokemiske analyser af vævssnit, samt i begrænset omfang MRI scanning af hele dyr, har bidraget med vigtige indsigter. Et detaljeret billede af disse processer, samt hvordan de korrelerer med udviklingen af kliniske symptomer, mangler dog stadig. Dette forhold skyldes især mangel på passende billeddannende metoder. For at imødekomme dette, har vi for nyligt udviklet en ny billeddannende teknologi til global kvantifisering samt 3-D visualisering af intakt, voksen hjerne, rygmarv og optisk nerve. Formålet med dette projekts er at udnytte denne teknik, i kombination med andre billeddannende metoder, til at klarlægge den rolle, som visse cellulære nøglespillere i den EAE-associerede inflammation spiller. De cellulære subpopulationer, som menes at spille en central rolle i EAE/MS indbefatter dendritiske celler (DC’s) samt et sæt forskellige T-lymfocytter. Blandt DC’s er både konventionelle og plasmacytoide (pDC’s) blevet rapporterede at påvirke EAE. For at undersøge dette vil vi anvende mus med en fluoroscencemarkør udtrykt i specifikke cellulære subpopulationer og derigennem monitorere disse. Desuden vil vi anvende mus, som mangler pDC subpopulationen af DC’s, for direkte at teste den hypotese, at de spiller en central rolle i EAE patogenesen. Tilsammen vil disse studier give en kvantitativ og mere detaljeret indsigt i de inflammatoriske og demyeliniserende processer i EAE. Dette vil skabe nye forudsætninger for at bestemme effekten af specifikke sygdomsfaktorer og for at evaluere effekten af terapistrategier på udviklingen af MS.

 

Kort rapport

 

Links til publicerede artikler