Gå til hovedindhold

Co-morbiditet ved Multipel Sklerose

Kort fortalt

Projektansvarlig: Per Soelberg Sørensen, Professor, dr. med., Dansk Multipel Sclerose Center, Neurologisk afdeling, Rigshospitalet
Sted: Dansk Multipel Sclerose Center, Neurologisk klinik, Rigshospitalet og Scleroseregisteret, Neurocentret, Rigshospitalet
Forskningsprojektets slutdato: 31. dec. 2016

Formål

Projektets primære formål er:

  1. At belyse forekomsten af co-morbiditet i form af enkelte sygdomme og opdelt i bestemte sygdomsgrupper hos MS patienter
  2. At vurdere hvordan de forskellige co-morbiditeter påvirker MS forløbet herunder:
    • Co-morbiditets indflydelse på tiden fra første symptom og til diagnosen stilles.
    • Co-morbiditets indflydelse på sygdomsforløb: attakhypighed, ændring i Expanded Disability Status Scale (EDSS), og ændring i Multiple Sclerosis Severity Score (MSSS).
  3. At beskrive hvilken co-morbiditeter har betydning for sociale indikatorer som uddannelse, førtidspensionering, indkomst og stabilitet af parforhold.

Det er vigtigt at vide om nogle sygdomme har en større indflydelse på forværringen af funktionsniveauet, da i så fald kan man rette en mere intensiv behandling mod disse sygdomme. Hensynstagen til co-morbiditeter vil øge muligheden for individualiseret behandling.

 

Støttet beløb

2015: 500.000 kr.  

2013: 624.000 kr. 

 

Kort beskrivelse af projektet

Betydningen af co-morbiditet for både modtagelighed og forløb af multipel sklerose (MS) har påkaldt sig tiltagende opmærksomhed gennem de seneste år. I Danmark har vi mulighed for at sammenkøre adskillige uafhængige nationale registre på individniveau og har derfor særlige forudsætninger for at belyse betydningen af co-morbiditet.Projektets overordnende formål er at belyse forskellige aspekter af somatisk og psykiatrisk co-morbiditet hos patienter med MS. Undersøgelsen baseres på registerdata fra Det Danske Scleroseregister og Sclerosebehandlingsregisteret. Dataudtræk herfra sammenkøres på individniveau med andre uafhængige registre som dækker hele befolkningen, via Danmarks Statistik. For sammenligning af tilstedeværelsen af bestemte sygdomsgrupper hos MS patienter i forhold til matchede raske kontrolpersoner udføres et case-control studie. Cases består af alle MS patienter med debut i perioden 1980-2005. For hver patient udvælges 5 kontrolpersoner tilfældigt trukket fra CPR-registret og matchet med patienterne med hensyn til køn, fødselsår og bopælskommune.Undersøgelse af co-morbiditets indvirkning på sygdomsforløbet foretages i en prospektiv kohorteundersøgelse bestående af MS patienter med co-morbiditet og patienter med MS som den eneste kroniske sygdom. Ved sammenligning af de to grupper kan vi undersøge betydningen af forskellige sygdomsgrupper på debutalder, diagnosetidspunkt, attakhyppighed og udvikling af disabilitet og handikapgrad. Desuden kan vi undersøge, hvordan co-morbiditet påvirker indkomst, førtidspensionering og stabilitet af parforhold. Lige som den almene befolkning har MS patienter en øget risiko for co-morbiditet med stigende alder. Da der er flere ældrem som får diagnosen MS og MS patienters overlevelse er forbedret, må vi forvente et øget antal co-morbiditeter hos MS patienter i fremtiden. Større viden om co-morbiditets indflydelse på funktionsniveauet vil øge muligheden for individualiseret behandling, derfor har et bedre kendskab til co-morbiditet også samfundsøkonomisk interesse fordi det fører til en bedre patientpleje.

Kort rapport

Links til publicerede artikler

 

Vascular comorbidities in multiple sclerosis: a nationwide study from Denmark

Inverse comorbidity in multiple sclerosis: Findings in a complete nationwide cohort

Chronic comorbidity in multiple sclerosis is associated with lower incomes and dissolved intimate relationships

The challenge of comorbidity in clinical trials for multiple sclerosis

Recommendations for observational studies of comorbidity in multiple sclerosis

Comorbidity in multiple sclerosis is associated with diagnostic delays and increased mortality