Gå til hovedindhold

De socioøkonomiske senfølger af multipel sclerose

Kort fortalt

Dette projekt beskæftiger sig med de socio-økonomiske langtidseffekter af multipel sclerose.

Emneområde: Årsags- og risikofaktorer

Formål

I Danmark er vi heldige at have mange, omfangsrige registre, hvor nem identifikation af det samme individ kan ske på tværs af registrene ved hjælp af vores CPR-nummer. Dette muliggør en sammenkædning af mange forskellige faktorer vedrørende sundhedsfaglige, sociale og økonomiske forhold. Ved at slå op i registrene kan vi indsamle data, indhentet over mange år, for en stor befolkningsgruppe. Med denne information ønsker vi at kortlægge de langsigtede socio-økonomiske konsekvenser af multipel sclerose, og forhåbentlig identificere modificerbare risikofaktorer til gavn for både patienten og samfundet.

 

Mød forskeren

Malthe Wandall-Holm, Læge

Beskriv hvad der driver dig personligt i dit arbejde med MS-forskning:

Hjernen og dens sygdomme udgør et forskningsområde, hvor der stadig er talrige uløste gåder. Der er således i neurologien et stort udviklingspotentiale indenfor forebyggelse, diagnostik og behandling. Med dette studie kommer vi forhåbentlig tættere på at kunne give mere fyldestgørende svar og reducere den usikkerhed og bekymring, som uvished omkring fremtiden kan medføre. Hvis jeg bare kan hjælpe lidt til i denne proces, føler jeg, at jeg har gjort en vigtig forskel.

Malthe Wandall-Holm

Læge


Hvilken betydning har det for din forskning at projektet har modtaget midler fra Scleroseforeningen?

Forskning er nødvendigt for at drive videnskaben fremad, og en af forudsætningerne for succesfuld forskning er et solidt økonomisk fundament. Bidraget fra Scleroseforeningen er essentielt for at mit studie overhovedet kan finde sted, og jeg modtager det med stor taknemmelighed. Derudover finder jeg det relevant, at Scleroseforeningen, som repræsentant for den enkelte patient, er med til at præge forskningen indenfor feltet.

Malthe Wandall-Holm

Læge

Kort rapport