Har du progressiv sclerose, og oplever du vanskeligheder med koncentration, overblik eller hukommelse? Mærker du generelt en nedgang i dit mentale funktionsniveau? Har du lyst og mod til at engagere dig aktivt i et projekt, der undersøger om ændret livsstil med flere mentalt stimulerende aktiviteter kan påvirke de mentale udfordringer, der opstår som følge af sclerose? Vi ønsker at teste, om en øget grad af deltagelse i specifikke fritidsaktiviteter over en periode på 3 måneder kan forbedre deltagernes kognition.

I stedet for at følge et fastlagt program, tager vi i KRAMS-projektet udgangspunkt i dine egne personlige interesser. Du vil selv sætte dine egne mål og deltage i aktiviteter, der motiverer dig. Dette gør projektet til en personlig rejse med meningsfulde stimulerende aktiviteter med henblik på at forbedre/vedligeholde det mentale funktionsniveau.

For at være en del af projektet skal du have progressiv sclerose, være mellem 18-65 år, have mistanke om mentale vanskeligheder og være i stand til at anvende en computer eller smartphone. Deltagelse kræver også opfyldelse af visse andre kriterier vedrørende medicinsk behandling og sygdomshistorik. Der er i alt tre besøg på Skleroseklinikken på Glostrup Hospital. Du behøver ikke at være patient på denne klinik i forvejen, men skal kunne møde frem til tre besøg. Resten af opfølgningen foregår via computer og over telefonen.

Hvis du finder projektet interessant og relevant for dig, opfordrer vi dig til at kontakte os via nedenstående telefonnummer eller e-mail. Du vil da blive kontaktet med henblik på indkaldelse til screening for, om du kan deltage i projektet.

Læs mere om KRAMS-projektet her:

Kontakt

E-mail: krams.rigshospitalet@regionh.dk
Telefon: 38 63 32 05