Gå til hovedindhold
TemaNy servicelovSe hele temaet

Ændring af regler vedr. BPA

Kort fortalt

Med virkning fra 1.1.2018 er fastsat en øvre grænse for den ugentlige arbejdstid for pårørende.

Hvilke regler drejer det sig om?

I h.t. lov om social service § 95 stk. 3 kan tilskud til pasningopgaver for en borger overføres til en nærtstående, evt. pårørende til borgeren. Disse kan fungere som både arbejdsgiver, arbejdsleder og hjælper.

Hvad betyder ændringen?

Ændringen betyder, at de nærtstående/pårørende, som varetager de nævnte opgaver, fremover bliver beskyttet i forhold til deres arbejdstid.

Der er nu indført en øvre grænse for den ugentlige arbejdstid, den må max være 48 timer for nærtstående/pårørende, som både er arbejdsgiver, arbejdsleder og hjælper. Før 1.1.2018 var der ingen begrænsninger.

Det er dog muligt i særlige tilfælde at beslutte, at en eller flere nærtstående /pårørende kan påtage sig pasningsopgaven i mere end 48 timer om ugen. Det handler om eksempelvis ferier, hvor det vil være mere fleksibelt, hvis den nærtstående/pårørende arbejder mere end 48 timer. Det kræver kommunens godkendelse.