Gå til hovedindhold
TemaAlternativ behandlingSe hele temaet

Naturmedicin

Kort fortalt

Naturmedicin dækker over en bred vifte af præparater. Betegnelsen dækker naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler, traditionelle plantelægemidler samt homøopatiske lægemidler.

Naturmedicin skal godkendes af Sundhedsstyrelsen, og der er krav til kvalitet, fremstilling, sikkerhed og virkning. De aktive stoffer i naturmedicin er fundet i naturen.

Hvad er naturmedicin?

Naturmedicin er et begreb, der dækker over produkter indenfor kategorierne naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler, traditionelle plantelægemidler samt homøopatiske lægemidler.

Naturlægemidler er beregnet til anvendelse ved mindre alvorlige tilstande, hvor man ikke nødvendigvis vil søge læge. De aktive stoffer i naturlægemidler forekommer i naturen, og naturlægemidler indeholder derfor som oftest planteekstrakter eller plantedele. De aktive stoffer kan dog også komme fra dyre- og mineralriget.

Præparater med et meget højt indhold af vitaminer og mineraler, bruges til forebyggelse og behandling af vitamin- og mineralmangel. Indholdet af vitaminer og mineraler i disse præparater er markant højere end den normale daglige dosis til voksne mennesker.

Ligesom naturlægemidler er traditionelle plantelægemidler også beregnet til lettere tilstande, hvor man normalt ikke vil søge læge. Produkterne er baseret på planter, der tidligere har været anvendt til medicinsk brug, men hvis virkning ikke er videnskabelig bevist.

Homøopatiske lægemidler er udvundet fra naturen og fremstillet under en særlig proces, der efter sigende tilfører en energi, der kan forstærke virkningen af det aktive stof. Ifølge sundhedsstyrelsen kan der ikke angives et virkningsområde til homøopatiske lægemidler. 

Produkter hørende under naturmedicin har status som lægemidler. Dermed er der en forventning om, at denne gruppe af produkter er egnet til forebyggelse eller behandling af sygdom. Da naturmedicin anses som et lægemiddel hører disse produkter under lægemiddelloven, og de skal dermed godkendes af lægemiddelstyrelsen, før de må sælges i Danmark. Dette medfører desuden, at det er muligt at tjekke kendte bivirkninger og interaktioner ved et givent naturmedicin-præparat.

Kilde: www.srab.dk

Virker det?

Nedenstående vurdering af behandlingens effekt i forbindelse med sclerose og sclerose-symptomer tager udgangspunkt i arbejdet foretaget af databasen Natural Medicines. Vurderingen er evidens-baseret og med baggrund i en systematisk gennemgang af samtlige studier på området.

Alle behandlinger tildeles en af nedenstående kategorier, baseret på behandlingens effekt på en given tilstand. Det er vigtigt at understrege, at en behandling kan være effektiv mod en tilstand og ineffektiv i relation til en anden tilstand.

 

Sandsynligvis effektiv: Der er meget pålidelig evidens, der støtter op om, at behandlingen har en effekt på denne specifikke tilstand. 

Muligvis effektiv: Der findes noget evidens, der støtter op om, at denne behandling kan anvendes mod en specifik tilstand, dog er mængden og kvaliteten af denne evidens begrænset eller der eksisterer modsatrettede fund. Disse produkter har måske en gavnlig effekt.

Formentlig uden effekt: Der findes noget evidens, der peger i retning af, at denne behandling ikke virker mod et givent symptom. 

Sandsynligvis uden effekt: Der er meget pålidelig evidens, der viser at behandlingen er ineffektiv mod et givent symptom. 

 

 

Nedenstående typer af naturmedicin har muligvis en positiv effekt

Strandfyr og kognitiv funktion: Et dagligt indtag af ekstrakt af strandfyrbark, 100-150 mg i 3 til 12 måneder, kan muligvis have en positiv effekt på kognitive funktioner. Forskningen tyder på, at effekten af strandfyr på kognitive funktioner og hukommelse varer ved i den periode, behandlingen anvendes. Foreløbigt har studier kun inddraget raske voksne mennesker, hvorfor den præcise effekt af strandfyr hos mennesker med sclerose ikke er kendt.

Lægesalvie og kognitiv funktion: Forskning viser, at 33 mg lægesalvie-ekstrakt umiddelbart efter indtag forbedrer langtidshukommelsen hos raske voksne. En længerevarende effekt er ikke undersøgt. Foreløbigt har studier kun inddraget raske voksne mennesker, hvorfor den præcise effekt af lægesalvie hos mennesker med sclerose ikke er kendt.

Nedenstående typer af naturmedicin er muligvis uden effekt

Apiterapi: Behandling med produkter fra bier har vist sig formentlig at være uden effekt ved multipel sclerose. 24 ugers behandling reducerer formentlig ikke læsioner på MRI og forbedrer formentlig ikke fatigue, funktionsnedsættelse eller livskvalitet hos mennesker med sclerose.

Bistik: Forskning tyder på, at behandling med bi-stik (op mod 20 stik tre gange om ugen i 24 uger) ikke reducerer hjernelæsions-aktivitet eller forbedrer fatigue, funktionsnedsættelse eller livskvalitet hos mennesker med sclerose. 

Ginkgo: Nuværende evidens tyder på, at Ginkgo ikke har gavnlig effekt ved sclerose. Anvendelse af Ginkgo som kosttilskud ser ikke ud til at forbedre hverken kognition eller funktionsniveau hos mennesker med sclerose. 

Nedenstående er sandsynligvis uden effekt

DHEA: Hormonet DHEA ser ikke ud til at kunne forbedre kognitive funktioner eller mindske nedgangen i kognitive funktioner. Studier, der undersøger DHEAs effekt på kognitive funktioner er baseret på raske individer, derfor er den præcise effekt af DHEA hos mennesker med sclerose ikke kendt. 

Kilde: https://naturalmedicines.therapeuticresearch.com/

 

Medlemmers erfaringer med Naturmedicin 

Følgende erfaringer med naturmedicin er indsamlet i efteråret 2017, hvor Scleroseforeningen afholdt en række workshops om alternativ behandling rundt om i landet.

Nedenstående erfaringer er ikke indsamlet i overensstemmelse med forskningspraksis og giver derfor ikke et repræsentativt og nøjagtigt billede af fordele og ulemper ved naturmedicin. Nedenstående er desuden ikke et udtryk for Scleroseforeningens holdninger.

Positive erfaringer

Nogle af deltagerne havde oplevet effekt af homøopatisk medicin. Nogle har oplevet positive effekter på maven og midlet Dormi har hos nogle forbedret søvnen. En deltager beskrev, at han/hun går til tjek 4. gange årligt, hvor medicinen justeres, og at dette virker fantastisk godt for vedkommende.

Negative erfaringer

Nogle af deltagerne rapporterede, at  homøopatisk medicin ikke har haft nogen effekt på dem.

Fortæl os dine erfaringer

Har du positive eller negative erfaringer med naturmedicin så vil vi meget gerne høre dem. Klik herunder og rapporter dine erfaringer.

Dine kommentarer vil blive brugt til Scleroseforeningens erfaringsopsamling, men uploades ikke direkte til hjemmesiden.

Fortæl os dine erfaringer