Gå til hovedindhold
TemaAlternativ behandlingSe hele temaet

Yoga

Kort fortalt

Yoga er en træningsform, der stammer fra Indien. I yoga arbejder man med både vejrtrækning og kropslige øvelser.

Nedenfor kan du læse mere om, hvordan yoga virker, og hvad videnskaben siger om effekt for mennesker med sclerose.

Hvad er yoga?

Yoga er både fysisk og mental træning, og yoga kan være både fysisk træning og have et behandlingssigte. Træningsformen anvender særlige kropsstillinger, vejrtrækningsteknikker, afspænding og meditation. Yoga stammer fra Indien og er en flere tusinde år gammel metode, der indgår i behandlingssystemet ayurveda. Der er mange retninger indenfor yoga og derfor også stor forskel på, hvordan yoga kan udføres.

I Danmark er der stor forskel på, hvilken type yogapraksis, der udbydes. I træningscentre og hos mange private udbydere er der ofte fokus på den fysiske træning, hvor vægten vil være på fysisk og mental udholdenhed, smidighed, balance og styrke.

Der findes også udbydere i Danmark, der vægter den spirituelle del, og som har mere fokus på behandlingspotentialet. Ifølge teorien kan yoga øge kroppens blodcirkulation, massere de indre organer og hormonkirtler samt styrke kroppens nervesystem.

Yoga kan anvendes alene som træning, der holder kroppen i form. Inddrager man de mere behandlingsorienterede teorier, kan yoga desuden anvendes til personlig udvikling og ved forskellige lidelser.

Læs mere her: www.nafkam.no eller www.mssociety.org.uk

Virker det?

Databasen Natural Medicines er en sammenslutning af forskere uden om medicinalindustrien, der kontinuerligt gennemgår og vurderer forskningsresultater inden for alternativ behandling. Nedenstående vurdering af behandlingens effekt i forbindelse med sclerose og sclerose-symptomer tager udgangspunkt i arbejdet foretaget af databasen Natural Medicines. Vurderingen er evidens-baseret og med baggrund i en systematisk gennemgang af samtlige studier på området.

Alle behandlinger tildeles en af nedenstående kategorier, baseret på behandlingens effekt på en given tilstand. Det er vigtigt at understrege, at en behandling kan være effektiv mod en tilstand og ineffektiv i relation til en anden tilstand.

Når der findes tilstrækkelig evidens til at vurdere effekten af en behandling, placeres den i en af de følgende fire grupperinger. Yoga er forbindes med effekt på en række symptomer, og det er langt fra alle de mulige effekter, der er undersøgt godt nok til vurdere dem og indplacere dem i en af nedenstående kategorier.

Sandsynligvis effektiv: Der er meget pålidelig evidens, der støtter op om, at behandlingen har en effekt på denne specifikke tilstand. 

Muligvis effektiv: Der findes noget evidens, der støtter op om, at denne behandling kan anvendes mod en specifik tilstand, dog er mængden og kvaliteten af denne evidens begrænset eller der eksisterer modsatrettede fund. Disse produkter har måske en gavnlig effekt.

Muligvis uden effektiv: Der findes noget evidens, der peger i retning af, at denne behandling ikke virker mod et givent symptom. 

Sandsynligvis uden effekt: Der er meget pålidelig evidens, der viser at behandlingen er ineffektiv mod et givent symptom. 

 

Yoga er muligvis uden effekt - sammenlignet med andre former for træning

Nuværende evidens viser, at mennesker med sclerose ikke får yderligere øget livskvalitet og mobilitet ved at dyrke yoga, sammenlignet med andre træningsformer. Ligeledes tyder evidensen på, at yoga heller ikke forbedrer kognition hos mennesker med sclerose. Yoga kan dog måske medføre mindre og kortvarige forbedringer i fatigue.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at undersøgelser af yoga ikke vurderer yoga isoleret, men sammenligner med andre træningsformer. Man ved, at træning er godt for personer med sclerose, og du kan læse mere om træning her. Selvom yoga ikke er bedre end andre træningsformer, er motion og balancetræning generelt godt for personer med sclerose, og yoga kan være en mulig træningsform for personer, der ikke kan deltage i træning med høj intensitet.

Kilde: https://naturalmedicines.therapeuticresearch.com/ 

 

Scleroseforeningens undersøgelser af yoga

En undersøgelse blandt Scleroseforeningens medlemmer har vist, at cirka hver tredje har anvendt eller anvender yoga. I 2018 gennemførte Scleroseforeningen et mindre forskningsprojekt, der undersøgte, om yoga kan have en effekt på kropsbevidstheden hos mennesker med sclerose.

Undersøgelsen er et mindre pilotstudie, og der kan ikke laves endelige konklusioner på baggrund af studiet. Men undersøgelsen viste en positiv effekt på fortroligheden med kroppens signaler, og undersøgelsen er dermed med til at definere kropsbevidsthed som en mulig effekt af yoga.

Du kan læse mere om studiet og studiets resultater her.

 

Erfaringer med yoga blandt Scleroseforeningens medlemmer

Scleroseforeningen gennemførte i 2010-2011 en undersøgelse af brugen af alternativ behandling blandt medlemmer. Nogle medlemmer oplevede, at yoga havde en positiv effekt, men det var forskelligt, hvilke symptomer behandlingen havde en effekt på.

Nogle medlemmer oplevede, at yoga havde en positiv effekt på muskelstyrke, spasmer/kramper, smerter i kroppen, balanceproblemer, træthed, gangproblemer, fordøjelsesproblemer, vandladningsproblemer, psykiske problemer eller hovedpine.

Andre rapporterede, at de brugte yoga, fordi de oplevede, at behandlingen kunne styrke kroppen generelt, give større velvære, mindske ubehag eller forebygge symptomer.

12 % af brugerne havde oplevet bivirkninger i forbindelse med behandling med yoga.

Du kan læse mere om undersøgelsen her.