Gå til hovedindhold

Fleksydelse - fleksjobberes mulighed for "efterløn"

Kort fortalt

Fleksydelse er en forsikringsordning for fleksjobbere, der ligner efterløn.

Fleksydelse giver mulighed for selv at bestemme om du vil holde op med at arbejde, forudsat, at du har opnået fleksydelsesalderen.

Du får ikke  et ”fleksydelsesbevis”,  

Ophold i udlandet

Fleksydelse kan udbetales i et EU- eller et EØS-land, andre lande max 3 mdr. Husk altid at give Udbetaling Danmark besked om ud- og indrejsedato.

 

  Hvordan ved jeg om jeg kan få fleksydelse?

 • Betingelserne

  Betingelser for at overgå til fleksydelse er, at du:

  • er fyldt 60 år før 1.1.1954, med virkning fra 1.1.2014 forøges fleksydelsesalderen gradvist
  • er visiteret til et fleksjob (fleksydelsesalder kan findes på Borger.dk)
  • modtager økonomisk tilskud til at fastholde beskæftigelse i egen virksomhed
  • betaler fleksydelsesbidrag
  • opfylder et krav om anciennitet
  • har fået indberettet værdien af pensionsformuen
  • har bopæl i Danmark, et andet EU-land, Liechtenstein, Island, Norge, Grønland, Færøerne eller Schweiz (ophold i andre lande sammenlagt mere end 3 mdr. hvert kalenderår medfører, at udbetalingen standses)

  Ved opgørelsen af den opnåede optjeningstid i ordningen medregnes perioder med medlemskab af en anerkendt arbejdsløshedskasse før 1. april 1999.

  Der er ikke særlige krav om beskæftigelse forud for overgangen til fleksydelse. Du skal blot umiddelbart før overgang til fleksydelse have været ansat i et fleksjob i 3 mdr., eller modtage ledighedsydelse.

 • Beløb og beregninger

  Hvad koster det?

  Fleksydelsesbidrag udgør 1.563 kr.  pr. kvartal (2022). Indbetaling sker til Udbetaling Danmark, beløbet er fradragsberettiget.

  Hvornår udbetales fleksydelse?

  Fleksydelsen udbetales tidligst med virkning fra den 1. i måneden efter ansøgning. Omkring 3 mdr. før fleksydelsesalder sender Udbetaling Danmark besked om hvordan fleksydelse søges.

  Hvor meget udbetales i  fleksydelse?

  Fleksydelsen udgør som udgangspunkt et fast beløb, der svarer til 91 % af den maksimale sygedagpengesats. Max 215.304 kr. årligt (2023). 

  Betyder pensionsindtægter noget?

  Fradrag for pensionsindtægter svarer til reglerne i efterlønsordningen.

  Må jeg arbejde mens, når der udbetales fleksydelse?

  Du kan ikke arbejde i fleksjob samtidig med, at du får udbetalt fleksydelse. Der er ikke noget til hinder for at have almindeligt ustøttet arbejde ved siden af fleksydelse. Indtægterne medfører fradrag svarende til reglerne i efterlønsordningen.

   

 • Indmelding/udmelding

  Hvem administrerer ordningen?

  Det gør Udbetaling Danmark.

  Hvordan foregår tilmelding/udmelding?

  Ved visitation til fleksjob sørger kommunen for at du kan blive tilmeldt fleksydelsesordningen. Fleksydelsesbidrag betales kvartalsvis i månederne marts/juni/september/december efter visitationen. Såfremt du ikke ønsker at være med i ordningen, skal du give Udbetaling Danmark skriftlig besked..

  Hvad skal man gøre, hvis man ønsker at blive meldt ud af ordningen?

  Du skal give Udbetaling Danmark skriftlig besked. Det er også Udbetaling Danmark, der skal vejlede dig om evt. udbetaling/overførsel til pensionsordning af det indbetalte fleksydelsesbidrag.

  Klagemulighed

 • Hvordan klager man?

  Du skal have et skriftligt afslag  med begrundelse.

  Hvis du får afslag kan du klage over afgørelsen. Klagefrist 4 uger.

  Klagen sendes til Udbetaling Danmark, der skal genbehandle sagen. Hvis Udbetaling Danmark fastholder sit afslag skal klagen sendes til Ankestyrelsen. 

   

  Lovhenvisning og litteratur

 • Find reglerne her

  Lov om fleksydelse
  Lov om beskatning af pensionsordninger m.v.

  Bekendtgørelse nr. 559 af 29.4.2015

  Borger.dk

  Fleksydelse og lovændringer

  • For personer født før 1.1.1954 udbetales fleksydelsen uændret fra 60 år
  • For personer født efter 1.1.1954 vil der fra 2014 gradvis ske stigning i fleksydelsesalderen.