Gå til hovedindhold

Fleksydelse - fleksjobberes mulighed for "efterløn"

Kort fortalt

Fleksydelse er en forsikringsordning for fleksjobbere, der ligner efterløn.

Fleksydelse giver mulighed for selv at bestemme om du vil holde op med at arbejde, forudsat, at du har opnået fleksydelsesalderen.

Du får ikke  et ”fleksydelsesbevis”,  

Ophold i udlandet

Fleksydelse kan udbetales i et EU- eller et EØS-land, andre lande max 3 mdr. Husk altid at give Udbetaling Danmark besked om ud- og indrejsedato.

 

  Hvordan ved jeg om jeg kan få fleksydelse?

 • Betingelserne

  Betingelser for fleksydelse:

  Du kan få fleksydelse i op til 5 år før folkepensionen. Fra 1.7.2018 bliver perioden gradvist kortere indtil 3 år før folkepensionen.

  Som yderligere betingelser skal du

  • betale fleksydelsesbidrag
  • være fyldt 60 år, men ikke nået folkepensionsalderen. Fleksydelsesalderen bliver gradvist forhøjet til 64 år fra 2014 til 2023
  • være visiteret til et fleksjob og have været det i mindst 3 måneder
  • modtage økonomisk tilskud til at fastholde beskæftigelse i egen virksomhed
  • opfylde et krav om anciennitet
  • have fået indberettet værdien af pensionsformuen
  • have bopæl i Danmark eller i et andet EØS-land (ophold i andre lande sammenlagt mere end 3 mdr. hvert kalenderår medfører, at udbetalingen standses)

  Ved opgørelsen af den opnåede optjeningstid i ordningen medregnes perioder med medlemskab af en anerkendt arbejdsløshedskasse før 1. april 1999.

  Der er ikke særlige krav om beskæftigelse forud for overgangen til fleksydelse. Du skal blot umiddelbart før overgang til fleksydelse have været ansat i et fleksjob i 3 mdr., eller modtage ledighedsydelse.

 • Beløb og beregninger

  Hvad koster det?

  Fleksydelsesbidrag udgør 1.593 kr.  pr. kvartal (2023). Indbetaling sker til Udbetaling Danmark. Beløbet er fradragsberettiget.

  Hvornår udbetales fleksydelse?

  Fleksydelsen udbetales tidligst med virkning fra den 1. i måneden efter ansøgning. Omkring 3 mdr. før fleksydelsesalder sender Udbetaling Danmark besked om hvordan du søger fleksydelse.

  Hvor meget udbetales i  fleksydelse?

  Fleksydelsen udgør som udgangspunkt et fast beløb, der svarer til 91 % af den maksimale sygedagpengesats. Det er maksimalt 215.304 kr. årligt (2023).

  Størrelsen afhænger dog af hvornår du er født og om du har pensioner eller andre indtægter. 

  Betyder pensionsindtægter noget?

  Fradrag for pensionsindtægter svarer til reglerne i efterlønsordningen.

  Må jeg arbejde mens, når der udbetales fleksydelse?

  Du kan ikke arbejde i fleksjob samtidig med, at du får udbetalt fleksydelse. Du må gerne have et almindeligt ustøttet arbejde ved siden af fleksydelse. Indtægterne medfører fradrag svarende til reglerne i efterlønsordningen.

   

 • Indmelding/udmelding

  Hvem administrerer ordningen?

  Det gør Udbetaling Danmark.

  Hvordan foregår tilmelding/udmelding?

  Ved visitation til fleksjob sørger kommunen for at du kan blive tilmeldt fleksydelsesordningen. Fleksydelsesbidrag betales kvartalsvis i månederne marts/juni/september/december efter visitationen. Såfremt du ikke ønsker at være med i ordningen, skal du give Udbetaling Danmark skriftlig besked.

  Hvad skal man gøre, hvis man ønsker at blive meldt ud af ordningen?

  Du skal give Udbetaling Danmark skriftlig besked. Det er også Udbetaling Danmark, der skal vejlede dig om evt. udbetaling/overførsel til pensionsordning af det indbetalte fleksydelsesbidrag.

  Klagemulighed

 • Hvordan klager man?

  Du skal have et skriftligt afslag  med begrundelse.

  Hvis du får afslag kan du klage over afgørelsen. Klagefrist 4 uger.

  Klagen sendes til Udbetaling Danmark, der skal genbehandle sagen. Hvis Udbetaling Danmark fastholder sit afslag skal klagen sendes til Ankestyrelsen. 

   

  Lovhenvisning og litteratur

 • Find reglerne her

  Lov om fleksydelse


  Lov om beskatning af pensionsordninger m.v.

  Bekendtgørelse nr. 1187 af 5.8.2020

  Borger.dk