Gå til hovedindhold

Ledighedsydelse - til dig som er arbejdsløs fleksjobber

Kort fortalt

Ledighedsydelse, er den ydelse, som udbetales af kommunen, hvis du er en arbejdsløs fleksjobber.

Ledighedsydelse kan sammenlignes med arbejdsløshedsunderstøttelse.

Ledighedsydelse  udbetales, mens du venter på et fleksjob samt erstatter muligheden for at få udbetalt arbejdsløshedsunderstøttelse ved ledighed eller midlertidig afbrydelse i arbejdet fra et fleksjob

Du skal ikke være medlem af en arbejdsløshedskasse.

Ledighedsydelse kan også udbetales i forbindelse med ferie i et fleksjob, hvis du ikke selv har optjent feriedage.

Bemærk ændring af ferieloven og som følge heraf overgang til den nye samtidsferie, som træder i kraft 1.9.2020. 

Hvad er betingelserne?

For at være berettiget til ledighedsydelse skal man:

 • være visiteret til et fleksjob
 • være uforskyldt ledig. Dvs. ikke uden godkendt grund have opgivet et fleksjob eller afvist tilbud om fleksjob

 

 


 

 

  Hvorlænge kan jeg få udbetalt ledighedsydelse, takster og flytning

 • Hvor længe kan jeg modtage ledighedsydelse?

  Når du har fået udbetalt ledighedsydelse i 12 mdr. indenfor de seneste 18 mdr. skal din kommune vudere om du stadig opfylder betingelserne. 

  Din kommune vil gerne forhindre langvarig ledighed, mens du venter på et fleksjob og derfor skal kommunen:

  • afholde samtaler med dig med højst 3 mdrs. interval
  • tilbyde 6 ugers selvvalgt uddannelse
  • tilbyde anden aktør (fx private formidlingsenheder)
  • tilbyde mentorordning

  Befordringsgodtgørelse

  Hvis du i forbindelse med arbejdsprøvninger o.lign har udgift til befordring til og fra afklaringssted, har du mulighed for at få befordringsgodtgørelse. Du kan få befordringsgodtgørelse, hvis afstanden overstiger 24 km. Taksten er 1,10 kr. pr. km. Du har mulighed for at få den faktiske befordring dækket ved helt særlige forhold.

  Hvad så hvis jeg når fleksydelsesalderen?

  Hvis du har nået fleksydelsesalderen - og ikke er berettiget til fleksydelse - kan du højst modtage ledighedsydelse med 3.974 kr. pr. uge i sammenlagt 6 mdr. Derefter vil ledighedsydelsen blive udbetalt med beløb svarende til kontanthjælp. 

  Ledighedsydelse, hvis du får ordinært arbejde

  Hvis du stopper med at arbejde i fleksjob og får ordinært arbejde (uden støtte), kan du - ved ledighed fra dit arbejde - få udbetalt ledighedsydelse i max 78 uger, dog længst til du har optjent ret til arbejdsløshedsunderstøttelse.

 • Hvad er taksten?

  Ledighedsydelsen udgør 89% af arbejdsløshedsunderstøttelse under visse betingelser.  Pr. 1.1.2022 udgør det maximale beløb pr. uge 3.974 kr.

  Hvis du ikke opfylder betingelserne jf. ovenstående udbetales ledighedsydelse med beløb svarende til kontanthjælpssatserne, der for personer med forsørgerpligt overfor børn udgør 15.570 kr. pr. md., ikke-forsørgere 11.716 kr. pr. md. 

  Løn eller indtægt, der træder i stedet for løn nedsætter ledighedsydelsen.

  Du har mulighed for at holde ferie. Dit Jobcenter skal vejlede dig om dette..

  Pr. 1.9.2020 træder en ny ferielov i kraft. Det betyder ændring af ferieåret og et nyt begreb samtidsferie,  der betyder, at ferie kan afholdes i takt med, at den optjenes. Det vil sige, at hvis du har modtaget ledighedsydelse i fx 6 mdr., vil du have ret til ca. 12 dage med ledighedsydelse under ferie.

  Der kan max optjenes 25 dages ferie om året - svarende til 5 ugers ferie. Har du ikke holdt din ferie inden 1.9 bortfalder feriedagene. 

  Ferieåret løber fra 1.9 - 31.8 i det følgende år

  Ferieafholdelsesperioden løber fra 1.9 - 31.12 i det følgende år.

 • Hvad sker der hvis jeg flytter til en anden kommune?

  Ledighedsydelsen udbetales af din bopælskommunen.

  Hvis du flytter til en ny kommune kan du få ledighedsydelse fra den nye kommune. Du skal give besked til fraflytningskommunen og søge i din nye kommune. Husk at få kopi af dine sagsakter, så har du nemmere ved at søge ydelsen i din nye kommune.

  Klagemulighed

 • Hvis du vil klage

  Du skal have en skriftlig afgørelse og et afslag skal begrundes.

  Hvis du får afslag kan du klage over afgørelsen. Klagefrist er 4 uger.

  Klagen skal sendes til kommunen, der skal genbehandle sagen. Hvis kommunen fastholder sin afgørelse skal sagen sendes til Ankestyrelsen.

  Lovhenvisning og litteratur

 • Find reglerne her

  Reglerne fremgår af lov om aktiv socialpolitik § 74 -74h
  Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen bekendtgørelse nr. 1605 af 27.12.2019

  Bekendtgørelse nr. 111 af 29.1.2021 om beregning af og fradrag i ledighedsydelse samt afholdelse af og varsling af ferie med ledighedsydelse

  Vejledning om ledighedsydelse nr. 9363 af 10.7.2013
  Borger.dk