Gå til hovedindhold

Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende

Kort fortalt

Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne er en mulighed for dig, som er under folkepensionsalderen.

Er du selvstændig og driver virksomhed som hovedbeskæftigelse kan der være en mulighed for støtte i din egen virksomhed, såfremt du har varige og væsentlige problemer med din arbejdsevne.

Reglerne blev ændret pr. 1.1.2013. Det betyder, at der på nogle punkter er forskellige regler for personer ansat efter tidligere regler "gamle regler" og  personer, der ansættes efter 1.1.2013 "nye regler" 

Der er vedtaget en ny lov om fleksjob, der er trådt i kraft 1.1.2013. Tilskud til selvstændige, som er etableret før denne dato er fortsat omfattet af hidtidige regler. Ved evt. ændringer i jobbet læs nærmere på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside bm.dk 

 

Tilskud til selvstændige kan tilbydes til personer, der

 • er under folkepensionsalderen
 • ikke modtager førtidspension
 • ikke har brugt retten til tidlig pension
 • ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår
 • er beskæftiget ved selvstændig virksomhed her i landet
 • selvstændig virksomhed er hovedbeskæftigelse
 • selvstændig virksomhed skal have været udøvet 12 måneder indenfor de sidste 24 måneder med arbejdstid svarende til over 30 timer pr. uge

Sagsbehandleren skal sammen med dig udarbejde en rehabiliteringsplan. Se nærmere under Fleksjob for lønmodtagere.

Hvor henvender man sig?

Nærmere oplysninger om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende fås i den kommune, hvor du bor. Det er kommunen, der bevilger tilskuddet og udbetaler løntilskuddet.

Hvor meget ydes i løntilskud?

Tilskuddet kan maximalt udgøre 152.086 kr. årligt (2023). Tilskuddet bliver nedsat på baggrund af årsindtægten i virksomheden og eventuel anden arbejdsindkomst med 30%. Tilskuddet vil være fuldt aftrappet ved en årsindtægt på ca. 480.000 kr.

 

 

 

 

  Hvad skal du specielt være opmærksom på

 • Rettigheder og begrænsninger
  • Løntilskud til selvstændige beskattes som personlig indkomst.
  • Selvstændige med tilskud er omfattet af reglerne om sygdom og barsel som andre selvstændige.  Se faktaside om sygedagpenge.
  • Der kan ydes hjælp til værktøj og arbejdsredskaber. Se lovgivninggside om hjælpemidler.
  • Der kan være mulighed for personlig assistance. Kontakt kommunens Jobcenter..
  • Invaliditetsydelse kan beholdes.
  • Merudgiftsydelse kan bevilges.

  Du har ikke ret til  arbejdsløshedsdagpenge ved ledighed. Jobcentret skal vejlede dig, hvis du bliver nødt til at lukke din virksomhed.

  Du er ikke berettiget til efterløn, men kan måske du have mulighed for fleksydelse. Jobcentret skal vejlede dig.

  Tilskud til selvstændige erhvervsdrivende bevares ved flytning til anden kommune, forudsat at det er den samme arbejdsplads. Se Ankestyrelsens afgørelse 168-12. 

  Klagemulighed

 • Hvis du vil klage

  Du skal have en skriftlig afgørelse og et afslag skal begrundes.

  Hvis du får et afslag kan du klage over afgørelsen. Klagefrist er 4 uger.

  Klagen sendes til kommunen, der skal genbehandle sagen. Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, skal sagen sendes til Ankestyrelsen.

  Lovhenvisning og litteratur

 • Find reglerne her

  Reglerne fremgår af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 20
  Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsens vejledning nr. 10084 af 29.11.2019

  DUKHs guide til borgere, se deres hjemmeside


  Borger.dk