Gå til hovedindhold

§§56/58a aftale - til dig som har mere sygefravær på grund af kronisk lidelse

Kort fortalt

En §56 aftale er en aftale, som kan indgås mellem dig, din arbejdsgiver og din bopælskommune.

Aftalen giver sygedagpengerefusion til din arbejdsgiver fra 1. fraværsdag på grund af  din kroniske lidelse.

En §58a aftale er til dig, der er selvstændig.

Aftalen giver ret til sygedagpenge fra 1. fraværsdag på grund af din kroniske lidelse 

 

Betingelsen for indgåelse er, at

 • du har risiko for øget sygefravær på grund af din kroniske lidelse. Fraværet skal forventeligt medføre mindst 10 fraværsdage om året
 • du skal indlægges eller behandles ambulant på sygehus eller tilsvarende behandlingsinstitution, og indlæggelsen eller behandlingen var besluttet på ansættelsestidspunktet
 • arbejdsgiveren allerede har udbetalt sygedagpenge eller løn i arbejdsgiverperioden (30 dage) for samme lidelse inden for de seneste 12 mdr.

Arbejdsgiverens ret til at få refunderet udbetalte sygedagpenge omfatter også dagpenge udbetalt i forbindelse med fravær ved indlæggelser eller kontrolundersøgelser og eventuel nødvendig rekreation i forbindelse hermed.

Vær opmærksom på, at aftalen ikke kan bruges til fast nedsættelse af arbejdstiden.

Hvor kan jeg søge om aftalen?

Du skal henvende dig til din bopælskommune. En godkendt aftale er gældende for en periode på 2 år, hvorefter aftalen kan fornyes.

Hvordan sker udbetalingen?

Arbejdsgiveren udbetaler sygedagpenge/løn til dig under fraværet.

Hvorvidt du modtager fuld løn eller sygeløn/sygedagpenge afhænger af din overenskomst. .Er du i tvivl - kontakt din faglige organisation.

Arbejdsgiveren anmoder herefter om refusion fra kommunen. Refusionen svarer til betingelser/beregning af sygedagpenge. 

Hvad sker der, hvis jeg skifter arbejdsplads?

Hvis du får nyt arbejde, skal du søge om en ny afale.

Hvad sker der, hvis jeg kommer i fleksjob?

Der skal ikke oprettes en §56 aftale i fleksjob. Arbejdsgiver er berettiget til dagpengerefusion fra 1. fraværsdag for personer ansat i fleksjob.

Hvad sker der, hvis jeg flytter til en ny kommune?

Flytter du til en ny kommune, skal du kontakte din nye kommune vedr. fortsættelse af aftale. Det er en god ide, at du selv har dine sagsakter ved kontakt med din nye kommune.

 

 

  Klagemulighed

 • Hvis du vil klage

  Du skal have en skriftlig afgørelse og et afslag skal begrundes.

  Hvis du får et afslag kan du klage over afgørelsen. Klagefrist er 4 uger.

  Klagen sendes til din kommune, der skal genbehandle sagen. Hvis din kommune fastholder sin afgørelse skal sagen sendes til Ankestyrelsen.

  Lovhenvisning og litteratur

 • Find reglerne her

  Lov om sygedagpenge
  Arbejdsdirektoratets vejledning nr. 9300 af 25/6 2008

  Se også Cabis hjemmeside