Gå til hovedindhold

Parforholdet

Kort fortalt

Som par står I overfor en udfordring med at forholde jer til de ændringer som livet med en kronisk sygdom giver. Sclerose kan i vid udstrækning behandles godt, men livet med sygdommen er meget uforudsigeligt. Kronisk sygdom giver udfordringer både på det følelsesmæssige og på det praktiske område. Det er vigtigt at I bliver ved med at tale med hinanden, for på den måde kan I arbejde sammen om det parforhold I har. Forståelse og nysgerrighed lukker op for dialog. Kritik og bebrejdelser lukker af.

Den første tid

I begyndelse kan det at have fået en kronisk sygdom ind i tilværelsen, opleves som helt uoverskueligt. Det stiller nye krav til jer begge to. I perioder hvor mennesker er pressede, vil der ofte opstå flere kriser og konflikter. Det er helt almindeligt. Det vigtigste er, hvordan I sammen kan tackle de udfordrende og svære perioder.

Mange som får sclerose, beskriver en angst for at miste deres partner. Der kan opstå en usikkerhed på den anden og forholdet. Nogen fortæller, at de kan opleve at noget er gået i stykker, og at de ikke føler sig ligeså attaktive som tidligere. Usikkerheden kan forstærkes af, at par ofte reagerer forskelligt - og sjældent i samme tempo. I vil begge kunne føle jer ladt alene - hver på sin måde - og så kan tvivlen få let spil.

Åbenhed og tolerance

Dig med sclerose kan typisk blive i tvivl om din partner nu også vil bakke dig op i det lange løb. Tvivl om jeres kærlighed kan bære de mulige forandringer, som sygdommen kan medføre. Du kan opleve, at du har mere brug for bekræftelse af forholdet. Du kan også opleve, at have mere brug for forståelse og følelsesmæssig opbakning end du plejer.

Livet med sclerose stiller krav til jer begge om åbenhed og tolerance. Det kan i begyndelsen kræve en større evne til at udholde flere følelsesmæssige svingninger og usikkerhed indtil I finder fodfæste i jeres hverdag igen.

Nogen oplever, at de kommer styrket ud af krisen. Når I sammen har overvundet en svær tid, kan det bekræfte jeres samhørighed og give en følelse af dybere tilknytning til hinanden.

Tal sammen


At tale sammen, fremmer trygheden og tætheden i jeres parforhold.

Åbenhed er nødvendig, hvis I sammen skal tackle livet med sclerose.

Omvendt kan det blive en belastning for forholdet hele tiden "at-tale-om-det".

Lav med jævne mellemrum en aftale om tid til at snakke sammen.

Aftal på forhånd om det er følelsesmæssige eller praktiske ting i skal tale om.

Ændringer i sygdommen

I perioder med sygdomsaktivitet, vil I få en oplevelse af, at I på ny skal finde en balance i jeres parforhold. Det kan virke uoverkommeligt og skabe nye kriser i jeres forhold. Det afgørende for at komme igennem det, er at I deler jeres bekymringer og håb for fremtiden. Jo mere i får overvejet og talt om, hvad der er god livskvalitet for jer, desto lettere er det at arbejde i sammen retning. I de fleste gode og givende relationer er gensidighed og ligeværd helt centralt. 

I skal prøve at finde en balance, hvor I tager højde for sygdommen, og hvor den samtidig ikke fylder det hele. Det kan være en svær balance at finde, og den skal nok tilpasses hen ad vejen. Når I som par finder jeres måder at tackle sygdommen på, så kan det give jer en følelse af at få noget af kontrollen tilbage over jeres liv. 

Bliv ved med at være i et kærlighedsforhold

I de fleste forhold er det naturligt at man hjælper og støtter hinanden.  I perioder med sygdom og modgang kan særligt dig med sclerose have brug for mere støtte og hjælp end ellers. Men hvis I skal bevare jeres ligeværdighed skal I være opmærksomme på, at der ikke bliver en skævhed i forholdet.

For dig som har sygdommen, er det vigtigt at du støtter din partner i ikke at påtage sig for mange opgaver.

Som partner er det vigtigt at du finder ud af, hvad du magter at påtage dig og har mod til at sige fra. Det er også en måde at passe på parforholdet.

Fokus på det rette

Det kan ikke undgås, at der i perioder vil være mere fokus på dig, som har sygdommen. Men det er vigtigt at huske på, at I begge to har brug for at give og modtage - ellers bliver forholdet ulige.

Bliv ved med at sørge for inspiration og gode oplevelser. Både hver for sig og sammen.

Planlæg hvad I kan være fælles om, også selvom det kan kræve kreativitet og opfindsomhed at udfolde sig sammen. Det er billedligt talt bedre at køre på tandem end at holde op med at cykle sammen.

Sclerose kan medføre kropslige forandringer og kan også påvirke det seksuelle samvær. I akutte sygdomsperioder kan seksualiteten forståeligt nok ligge stille, og det kan kræve en ekstra indsats at komme igang igen. Seksualitet og kropsligt nærvær er en væsentlig del af et tilfredsstillende parforhold, og det er derfor vigtigt at arbejde med det.  Større viden, åbenhed og kreativitet sikrer at I ikke glider fra hinanden kropsligt.  

Her kan du læse mere om seksualitet og sclerose.

Få hjælp

I psykologordningen taler vi med mange par, som er glade for at få hjælp til at tale om svære emner. Hvis du er i tvivl om det er noget for jer, kan du ringe til os eller skrive en mail, så kan vi sammen tale om jeres muligheder.