Gå til hovedindhold
TemaNy servicelovSe hele temaet

Minimumsvarsel på 14 uger

Kort fortalt

Med virkning fra 1.1.2018 er indført et minimumsvarsel på 14 uger.

Det betyder, at hvis du får en afgørelse, hvor du får nedsat din hjælp eller helt frakendt hjælpen og hjælpen har særligt indgribende betydning for dig – så indføres der et varsel på 14 før nedsættelsen eller frakendelsen har virkning.

I praksis betyder det, at kommunens afgørelse ikke har virkning i 14 uger efter beslutningen og i den periode har du mulighed for at klage. Afgørelsen er først gældende, når varslingsperioden er udløbet.

Det handler om følgende ydelser:

  • § 95 om kontant tilskud til ansættelse af hjælpere
  • § 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA)
  • § 114 om støtte til bil, hvor støtten frakendes inden perioden for ny anskaffelsen er udløbet (dog kun i de tilfælde, hvor støtte til bil frakendes inden udløb af genanskaffelsesperioden)

Det fremgår også af ændringerne, at de 14 uger indeholder krav til kommunerne om at de skal behandle klagen inden for en frist af 2 uger og at Ankestyrelsen forventer at have afgjort sagen indenfor de 14 uger.