Gå til hovedindhold

Bistands- eller plejetillæg - til dig, som modtager førtidspension efter gamle regler

Kort fortalt

Bistands- eller plejetillæg er tillæg, som kan tilkendes, hvis du har behov for andres hjælp til personlige fornødenheder.

Behovet skal være af væsentlig omfang.

Tillægget kan kun søges af personer, som får pension efter reglerne om førtidspension før 1.1.2003 og er under folkepensionsalderen.

Har du fået tilkendt tillægget før du når folkepensionsalderen, kan du beholde tillægget sammen med folkepensionen.

Specielt om bistandstillæg.

Du kan have mulighed for bistandstillæg, hvis din situation er sådan, at du har et vedvarende behov for andres hjælp til personlig bistand. Der skal altså være tale om en væsentlig nedsættelse af funktionsevnen, som medfører, at du har behov for hjælp til personlige fornødenheder som af- og påklædning, toiletbesøg, at komme i bad, spise, forflytte sig o.s.v. Det er ikke nok, at der skal ydes en håndsrækning i ny og næ. I vurderingen lægges vægt på, om en evt. ægtefælle kan yde hjælpen, og om behovet for hjælp dækkes af hjemmeplejen i kommunen.

Specielt om plejetillæg:

Plejetillæg kan tilkendes, hvis dit behov for hjælp til personlige fornødenheder er så massivt, at der er tale om behov for vedvarende pleje eller tilsyn, som nødvendiggør, at der er andre hos dig stort set hele døgnet.

 

  Hvordan foregår sagsbehandlingen?

 • Hvem skal jeg rette henvendelse til?

  Hvor søges tillægget?

  Bistandstillæg eller plejetillæg skal du søge i din kommune. Kommunen skal indhente de nødvendige oplysninger om dine helbredsmæssige forhold og beskrive dit behov for hjælp til personlige fornødenheder.

  Hvad kan du selv gøre?

  Det kan være en god idé selv at lave en beskrivelse over dit behov for hjælp, f.eks. tage et dagsforløb som udgangspunkt: " om morgenen skal jeg have hjælp til ... o.s.v. , o.s.v."

  Vær opmærksom på, at andre ikke nødvendigvis kan kende dine behov, du skal selv beskrive det.

 • Fra hvilken dato kan jeg få bevilling og med hvor meget?

  Bevillingsdato?

  Bistandstillæg og plejetillæg bevilges fra førstkommende første efter afgørelsen og senest 3 måneder efter ansøgningsdato. En ansøgning afleveret fx 15.4 kan tidligst bevilges med virkning 1.5 og senest 1.8 uanset om afgørelsen først er truffet efter 1.8.

  Økonomi:

  Bistands- og plejetillæg tilkendes uafhængigt af indkomst- og formueforhold og er skattefrie ydelser. Beløbet udbetales af Udbetaling Danmark sammen med pensionen.

  Aktuelle takster (1.1.2023)

  Bistandstillæg  kr.  3.546 pr. måned.
  Plejetillæg        kr.  7.077 pr. måned.

  Klagemulighed

 • Hvis du vil klage

  Du skal have en skriftlig afgørelse og et afslag skal begrundes.

  Hvis du får afslag kan du klage over afgørelsen. Klagefrist er 4 uger.

  Klagen sendes til din kommune, der skal genbehandle sagen. Hvis kommunen fastholder sin afgørelse skal sagen sendes til Ankestyrelsen.

  Lovhenvisning og litteratur

 • Find reglerne her

  Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.
  Socialministeriets vejledning om førtidspension nr. 54 af 31.8.2007