Gå til hovedindhold

Invaliditetsydelse - kun til dig, som allerede modtager ydelsen

Kort fortalt

Invaliditetsydelse er en ydelse, som kunne tilkendes FØR 1.1.2003.

 

Invaliditetsydelse er en ydelse, som kunne tilkendes personer før 1.1.2003, der trods svær invaliditet valgte at blive på arbejdsmarkedet.

Begrebet bortfaldt i forbindelse med førtidspensionsreformen pr. 1.1.2003.  Personer, som var tilkendt ydelsen før 1.1.2003, bevarer ydelsen uændret.

Invaliditetsydelse i forbindelse med hvilende pension

Fra 1.7.2008 er reglerne om frakendelse af førtidspension og invaliditetsydelse afskaffet for alle med tilkendt førtidspension efter reglerne før 1.1.2003. 

Ved væsentlig arbejdsindtægt kan pensionen gøres hvilende. Med hvilende pension forstås, at pensionen sættes i bero og kan genoptages uden yderligere ansøgning, såfremt betingelserne for hvilende pension ændres.

Alle modtagere med hvilende pension skal tilkendes invaliditetsydelse uden forudgående individuel vurdering. Personer, der ved lovens ikrafttrædelse 1.7.2008 har hvilende pension, skal efter anmodning til kommunen tilkendes invaliditetsydelse.

Overgang fra invaliditetsydelse til førtidspension

Hvis du modtager invaliditetsydelse vil du - hvis du skal have en pensionssag behandlet - være omfattet af pensionsregler gældende før 1.1.2003. 

Økonomi

Invaliditetsydelse er skattefri og uafhængig af indtægter. Beløbet er 3.415 kr. pr. måned (takst 1.1.2023). Beløbet udbetales af Udbetaling Danmark.

Personer, der modtager invaliditetsydelse, har ikke status som pensionist. Dvs. der er ikke mulighed for helbredstillæg o. lign men derimod mulighed for at søge dækning af merudgifter.

Vær specielt opmærksom på

Ved beregning af merudgiftsydelse til modtagere af invaliditetsydelse skal der ikke ske modregning for invaliditetsydelse, da formålet med de 2 ydelser er forskellige. Se Ankestyrelsens afgørelse SM C-17-08

Invaliditetsydelse bortfalder ved overgang til folkepension.

 

 

    Lovhenvisning og litteratur

  • Find reglerne her

    Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.
    Vejledning om førtidspension nr. 54 af 31.8.2007

    Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsydelsens vejledning nr. 9003 af 7.1.2021