Gå til hovedindhold

Folkepensionist - Hvad sker der så?

Kort fortalt

Når du bliver folkepensionist sker der ændringer med dine bevillinger og ydelser

Her er en oversigt over hvilke bevillinger og ydelser, som du kan beholde, når du bliver folkepensionist – og hvilke du ikke længere kan modtage

Modtager du en af disse ydelser?

Hvis du modtager en eller flere af nedenstående ydelser, sker der ingen ændringer, når du bliver folkepensionist:

 • støtte til bil (§ 114 i serviceloven)

 • ledsageordning – (§ 97 i serviceloven) – forudsat søgt/bevilget før 67 år

 • socialpædagogisk støtte (§ 85 i serviceloven)

 • personlig og praktisk hjælp (§ 83 i serviceloven)

 • borgerstyret personlig assistance  - BPA (§§ 95 og 96 i serviceloven)

 • hjælpemidler (§ 112 i serviceloven)

 • boligindretning (§ 116 i serviceloven)

Når du bliver folkepensionist, er du ikke længere berettiget til nedenstående: 

 • merudgiftsydelse (§ 100 i serviceloven)

 • fleksjob (§ 116 i beskæftigelsesindsatsloven)

 • løntilskud til førtidspensionister (§§ 6 stk.11/75 i beskæftigelsesindsatsloven)

Specielt for førtidspensionister

Hvis du er førtidspensionist efter ”den gamle ordning” med pension tilkendt før den 1.1.2002  så er du omfattet af en overgangsordning, der betyder, at du beholder nedenstående tillæg, indtil du fylder 67 år (bemærk, at overgangsordningen ikke gælder personer, der har fået tilkendt førtidspension i perioden 1.1.2002 – 31.12.2002). Når du fylder 67 år bortfalder tillæggene (§65 i førtidspensionsloven)

Det gælder:

 • førtidsbeløb

 • invaliditetsbeløb

 • erhvervsudygtighedsbeløb

Andre ændringer 

Hvis du modtager varme- og helbredstillæg (§ 14 i pensionsloven), så vil disse tillæg fortsætte uændret selvom du bliver folkepensionist. Modtager du også bistands-/eller plejetillæg beholder du disse tillæg, når du bliver folkepensionist. Vær derfor opmærksom på, at skulle du være berettiget til et af disse tillæg, skal du søge, før du bliver folkepensionist.

Hvis du er førtidspensionist efter ”de nye regler” med pension tilkendt efter 1.1.2003,  skal du være opmærksom på, at du kan være berettiget til varme- og helbredstillæg jf. ovenstående.

Vær også opmærksom på, at ændringer i dine indkomstforhold kan have betydning for eksempelvis beregning af boligstøtte. Din pension beregnes i forhold til din forskudsopgørelse,  så når du ændrer forskudsopgørelsen vil oplysningerne automatisk blive overført til Udbetaling Danmark, der regulerer beregningen.

Helt konkret betyder det også, at din pension bliver efterreguleret en gang om året i forhold til din årsopgørelse. Har du fået for lidt, får du pension udbetalt. Har du fået for meget, skal du betale pension tilbage. Efterregulering af pensionen sker første gang i 2016 gældende for 2015.

Har du brug for hjælp?

Din kommune/Udbetaling Danmark er altid forpligtet at rådgive og vejlede dig, men du kan også finde mere information på Scleroseforeningens hjemmeside under Rettigheder og lovgivning

Er du medlem, kan du også kontakte en af vores socialrådgivere. Se nærmere her