Gå til hovedindhold

Hjemmehjælp - til dig som har brug for personlig pleje og praktisk hjælp

Kort fortalt

Generelle regler for hjælp til personlig pleje og praktiske opgaver i hjemmet.

Hjælpen kan ydes, hvis du på grund af midlertidig eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har brug for hjælp.

Hjælpen gives som hjælp til selvhjælp, det betyder, at du selv skal være så aktiv som mulig.

Hvem skal du kontakte for at søge om hjælpen?

Du skal søge hjælpen i din  bopælskommunen. 

Hvilken hjælp tilbydes?

Hjælpen bliver tilbudt efter en konkret individuel vurdering af dit behov. Du får kun hjælp til opgaver, som du ikke selv er i stand til eller kun meget vanskeligt kan udføre på egen hånd.

Hjælpen kan fx bestå af:

 • personlig pleje (bad, toiletbesøg og lign)
 • af- og påklædning
 • måltider, herunder hjælp til at varme mad, spise og drikke
 • rengøring (herunder indvendig vinduespudsning)
 • tøjvask
 • indkøb
 • madservice (ikke fremstilling af mad)

Hjælpen kan ydes døgnet rundt

Hvem udfører opgaverne?

 • personale ansat hos kommunen
 • privat leverandør, godkendt af kommunen
 • en person, som du selv har valgt og som er godkendt af kommunen

 

  Klagemulighed

 • Hvis du vil klage

  Du skal have en skriftlig afgørelse og et afslag skal begrundes.

  Hvis du får afslag kan du klage over afgørelsen. Klagefrist er 4 uger.

  Klagen skal du sende til kommunen, der skal genbehandle sagen. Hvis kommunen fastholder sin afgørelse skal sagen sendes til Ankestyrelsen.

  Vær specielt opmærksom på, at der er ret til en konkret individuel vurdering af behovet for hjælp, og at man ikke er afhængig af kommunens generelle niveau

  Kommunernes generelle serviceniveau er ofte tilrettelagt efter den store brugergruppes behov =  ældre menneskers behov. Børnefamilier og unge mennesker har andre behov. Det er derfor meget vigtigt, at du beskriver din familie- og arbejdsmæssige situation meget nøje samt beskriver, hvilke følgevirkninger sclerosen medfører.

  Når behovet for hjælp vurderes, skal der tages hensyn til, at familien, herunder børn af handicappede forældre, skal kunne fungere så normalt som muligt med de ekstraordinære belastninger, der følger af sygdommen. Børn af forældre med nedsat funktionsevne bør ikke af det offentlige pålægges mere arbejde i hjemmet end normalt for deres aldersgruppe.

  Se Ankestyrelsens principafgørelse 3-19 om kompensationsprincippet.

  Lovhenvisning og litteratur

 • Find reglerne her

  Lov om social service § 83
  Bekendtgørelse nr. 1575 af 27.12.2014
  Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven