Gå til hovedindhold

Parkering - til dig, som har behov for særlige parkeringsmuligheder

Kort fortalt

Du har mulighed for at søge om parkeringskort, som giver dig mulighed for at parkere på afmærkede pladser m.m.

Du har også mulighed for at søge om afmærket parkeringsplads ved din bolig eller arbejdsplads.

Parkeringspladsen kan være forbeholdt dig og din bil.

Et parkeringskort med foto er personligt og kan  bruges i alle biler forudsat, at du, som ejer af kortet, er med.

Skulle du stadig have et blåt parkeringskort skal du vide, at det ikke er gyldigt mere.

Hvad giver parkeringskortet ret til?

Parkeringskortet giver ret til at parkere på afmærkede pladser til handicapbiler. Dog ikke ret til parkering, hvor der er standsningsforbud. Herudover giver parkeringskortet ret til at parkere i længere tid på tidsbegrænsede parkeringspladser. Det er gratis at parkere på parkometerpladser i flere byer, bemærk skiltning. Man skal huske at stille parkeringsskiven. Parkeringsreglerne gælder for parkering på offentlig vej/område. Der gælder ikke samme regler for handicapparkering på privat område. Vær derfor opmærksom på de generelle bestemmelser, der kan være for området og bemærk skiltning. Se nærmere på DHs hjemmeside.

Hvad er betingelserne for parkeringskort?

Det er en betingelse, at:

 • du opfylder betingelserne for at få støtte til bil – er der givet støtte til bil, er der således direkte adgang til parkeringskort
 • du er godkendt til den individuelle handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede
 • du har en stærkt reduceret gangdistance, varig nedsættelse af din funktionsevne eller lignende helbredsmæssige forhold, der i væsentlig grad forringer eller vanskeliggør evnen til at færdes, muligheden for at opnå eller fastholde et arbejde eller muligheden for at gennemføre en uddannelse

Kører du ikke selv bil, skal der særlige helbredsmæssige forhold eller særlige omstændigheder til, før der kan bevilges parkeringskort.

Hvor søger jeg?

Ansøgning om parkeringskort sker til Danske Handicaporganisationers Brugerservice tlf. 36 75 17 93 eller læs på DHs hjemmeside.

Hvad koster det?

Parkeringskort koster 425 kr. Fornyelse eller ændring til parkeringskort med foto koster 250 kr. 

Sammen med parkeringskortet følger en oversigt over de rettigheder, kortet giver, ligesom du kan få en fortegnelse over P-pladser til handicapbiler i Danmark. Kortet er gyldigt i 10 år.

Ophold i udlandet?

Parkeringskort med foto er gældende i EU. Se nærmere på DHs hjemmeside.

 

 

  Klagemulighed

 • Hvis du vil klage

  Afslag på parkeringskort skal begrundes skriftligt og kan ankes til Rigspolitichefen. Klagefrist er 4 uger. Klagen skal sendes til Danske Handicaporganisationers Brugerservice.

  Lovhenvisning og litteratur

 • Find reglerne her

  Færdselslovens §§ 88 a og 92
  Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 661 af 11.6.2010 om parkeringskort for personer med handicap