Gå til hovedindhold

Hvad laver ungeudvalget

Kort fortalt

Scleroseforeningens Ungeudvalg fungerer som talerør for unge mennesker med sclerose. Udvalget står bl.a. også for regionale og nationale aktiviteter for medlemmer i alderen 19-41 år.

Ungearbejdet lokalt

Lokalafdelingernes Ungekontakter står for at lave arrangementer særligt målrettet unge medlemmer (se menuen "Ungekontakt"). Ikke alle lokalafdelinger har en ungekontakt, men flere steder rundt om i landet arrangerer lokale ungekontakter caféaftener, biografture, grillaftener eller andet. Hold øje med kalenderen, om der sker noget i dit område. Disse arrangementer giver dig en god mulighed for at møde andre unge med MS, og her er plads til både at grine og græde, snakke om løst og fast, udveksle erfaringer og få et netværk.

Ungearbejdet regionalt

Ungeudvalget arrangerer bl.a. regionale temadage. I år 2019 blev der afholdt 3 temadage, fordelt i Jylland, på Fyn og Sjælland. Temaet var sundhed, og dagene havde et fagligt såvel som aktivt indhold. Temaet kan skifte fra år til år. Eksempler på temaer der tidligere har været på plakaten er 'MS, sex og kærligheden', 'MS & sund kost og motion', 'Prioriter dit liv'.

Ungearbejdet nationalt

Hvert år arrangerer Ungeudvalget en Ungeweekend. Weekenden har både et fagligt og socialt indhold og er en rigtig god mulighed for at blive del af et godt netværk af unge mennesker med sclerose. Derudover arrangerer Ungeudvalget fra år til år weekendarrangementer, som kan variere i indhold. Der har bl.a. været "Sportsweekend", "Ung Frivillig Weekend", "Familieweekend", "Outdoorweekend" m.fl. I år arrangerer udvalget "Ung Aktiv Weekend" den 2.-4. oktober 2020.

Talerør for unge med sclerose

Ungeudvalget fungerer som talerør mellem foreningen og foreningens unge medlemmer med sclerose. Repræsentanter for Ungeudvalget deltager desuden i arrangementer af politisk og netværkskabende karakter for at synliggøre, hvordan det er at være ung med sclerose. Dette foregår både på nationalt, nordisk og europæisk plan.
3-4 gange årligt mødes udvalget til Ungeudvalgsmøder, hvor relevante emner diskuteres.
Via Facebook-fællesskabet "Ung med sclerose" deler Ungeudvalget emner og nyheder med relevans for unge mennesker med sclerose. Udvalget varetager ligeledes en Instagram-konto af samme navn.

Hvis du har emner, som du kunne tænke dig, at Ungeudvalget tager op, så send meget gerne en mail til Scleroseforeningens konsulent, Anne Frøkiær, på afr@scleroseforeningen.dk

Scleroseforeningens Ungeudvalg 2018-2020
Scleroseforeningens Ungeudvalg fra 2018-2020