Gå til hovedindhold

Hvad laver ungeudvalget

Kort fortalt

Scleroseforeningens Ungeudvalg fungerer som talerør for unge mennesker med sclerose. Udvalget står bl.a. også for regionale og nationale aktiviteter for medlemmer mellem 19-41 år.

Ungearbejdet lokalt

Lokalt er det Lokalafdelingernes Ungekontakter, der står for at lave særlige arrangementer for yngre medlemmer (se menuen "Ungekontakt"). Der er ikke Ungekontakter i alle landets lokalafdelinger. Flere steder rundt om i landet arrangerer lokale ungekontakter café-aftener, biografture, grill-aftener eller andet. Hold øje med kalenderen, om der sker noget i dit område. Disse arrangementer giver dig en god mulighed for at møde andre unge med MS og her er plads til både at grine og græde, snakke om løst og fast, udveksle erfaringer og få et netværk.

Ungearbejdet regionalt

Ungeudvalget arrangerer bl.a. regionale temadage. I år 2019 afholdes 3 temadage, fordelt i Jylland, på Fyn og Sjælland. Temaet bliver sundhed og dagene har et fagligt såvel som aktivt indhold. Temaet kan skifte fra år til år. Eksempler på temaer der tidligere har været på plakaten er 'MS, sex og kærligheden', 'MS & sund kost og motion', 'Prioriter dit liv'.

Ungearbejdet nationalt

Hvert år arrangerer Ungeudvalget en Ungeweekend. Weekenden har både et fagligt og socialt indhold og er en rigtig god mulighed for at blive del af et godt netværk af unge mennesker med sclerose. Derudover arrangerer Ungeudvalget fra år til år weekendarrangementer, som kan variere i indhold. De senere år har der været arrangeret "Sportsweekend" og "Ung Frivillig Weekend", mens "Familieweekend", "Outdoorweekend" m.fl. tidligere har været på programmet.

Talerør for unge med sclerose

Ungeudvalget fungerer som talerør mellem foreningen og foreningens unge medlemmer med sclerose. Repræsentanter for Ungeudvalget deltager desuden i arrangementer af politisk og netværksskabende karakter, for at synliggøre hvordan det er at være ung med sclerose. Dette foregår både på nationalt, nordisk og europæisk plan.
3-4 gange årligt mødes udvalget til Ungeudvalgsmøder, hvor relevante emner diskuteres.
Via Facebook-fællesskabet "Ung med sclerose" deler Ungeudvalget emner og nyheder med relevans for unge mennesker med sclerose. Udvalget varetager ligeledes en Instagram-konto af samme navn.

Hvis du har emner, som du kunne tænke dig at Ungeudvalget tager op, så send meget gerne en mail til Scleroseforeningens Ungekonsulent, Annette Irma, på aje@scleroseforeningen.dk

Scleroseforeningens Ungeudvalg 2018-2020
Scleroseforeningens Ungeudvalg fra 2018-2020