Gå til hovedindhold

Ungeudvalget

Kort fortalt

Scleroseforeningens Ungeudvalg fungerer som talerør for unge mennesker med sclerose. Udvalget står blandt andet også for regionale og nationale aktiviteter for medlemmer i alderen 19-40 år.

Talerør for unge med sclerose

Ungeudvalget fungerer som talerør mellem foreningen og foreningens unge medlemmer med sclerose. Udvalget mødes 3 gange årligt, hvor relevante emner diskuteres. Repræsentanter for Ungeudvalget deltager desuden i arrangementer af politisk og netværkskabende karakter for at synliggøre ungeperspektivet. Repræsentantskaberne dækker blandt andet over:

  • Sammenslutningen af Unge Med Handicap (SUMH)
  • Multiple Sclerosis International Federation (MSIF)
  • European Multiple Sclerosis Platform (EMSP)
  • Nordisk MS Råd (NMSR)
  • Social og handicapudvalget

Gennem Instagram-fællesskabet ungmedsclerose deler Ungeudvalget emner og nyheder med relevans for unge mennesker med sclerose. 

Hvis du har emner, som du kunne tænke dig, at Ungeudvalget tager op, så send meget gerne en mail til Scleroseforeningens Ungekonsulent, Annette Irma Jensen, på aje@scleroseforeningen.dk

Lokale netværk

Der findes lokale netværk af unge med MS og ofte er de forankret i Lokalafdelingerne. Hvis du godt kunne tænke dig at være med i et netværk med andre unge i dit lokalområde, så kig under de enkelte lokalafdelinger og se om er der er en ungekontakt. Du kan også kontakte Ungeudvalget via instagram (ungmedsclerose) eller sende en mail til Ungekonsulent Annette Irma: aje@scleroseforeningen.dk. Disse arrangementer giver dig en god mulighed for at møde andre unge med sclerose, og her er plads til både at grine og græde, snakke om løst og fast, udveksle erfaringer og få et netværk. 

Ungearbejdet nationalt

Hvert år arrangerer Ungeudvalget en Ungeweekend. Weekenden har både et fagligt og socialt indhold og er en rigtig god mulighed for at blive del af et godt netværk af unge mennesker med sclerose. Derudover arrangerer Ungeudvalget fra år til år andre arrangementer, som kan variere i indhold. Der har tidligere bl.a. været "Ung Aktiv Weekend", "Ung Frivillig Weekend", "Familieweekend", "Outdoorweekend" m.fl.