Gå til hovedindhold

Dine opgaver i forbindelse med afhentning

Kort fortalt

I god tid før afhentningen skal du lave en aftale med en lokal bank. Læs mere her

Dette skal du være opmærksom på i forbindelse med optælling, indbetaling og afslutning:

Optælling i bank

Indsamlingsbøsserne opskæres, og pengene optælles i banken iht. til den aftale, du har lavet med banken. 

Forsøg at få pengene hurtigst muligt i banken, så der ikke ligger kontanter i private hjem længere tid end nødvendigt.

Indbetaling af pengene

For at lette arbejdsbyrden med registrering af indbetalinger for sekretariatets bogholderi, vil indbetalingen af pengene ske via girokort. Du får tilsendt girokortene umiddelbart før afhentningen af indsamlingsbøsserne.

Uanset hvilken bank I vælger, vil der være et gebyr forbundet med girokortbetalingen. Vi opfordrer derfor til, at I laver én samlet betaling. Gebyret dækkes af tilskuddet på 1000 kr. til diverse udgifter. Hvis I er en stor lokalafdeling, og dermed optæller penge i flere forskellige banker, kan I modtage flere girokort, eller indbetale pengene på Scleroseforeningens indsamlingskonto i Danske Bank, konto nr. 4440 25252527. Husk ved indbetaling at oplyse, hvilken lokalafdeling pengene kommer fra.

Afslutning

Senest to uger efter afsluttet afhentning bedes du sende følgende til sekretariatet:

  • Lister over de frivillige indsamlere (’registrering af indsamlere ved butiksindsamling’)
  • Alle butikslisterne

Dette sendes enten pr. post eller pr. mail til:
Scleroseforeningen
Poul Bundgaards Vej 1, st.
2500 Valby
Att.: Pia Hansen
mail: pha@scleroseforeningen

Du vil modtage en mail med link til online evaluering af butiksindsamlingen. Det er vigtigt, at du hjælper med at udfylde evalueringen. På den måde kan vi vide, hvad der fungerer godt, og hvad der kan gøres bedre.

De brugte indsamlingsbøsser

De brugte og opskårede indsamlingsbøsser kan smides ud som affald, men vi opfordrer til, at I kører indsamlingsbøsserne på genbrugspladsen og afleverer dem i containere for plast til genanvendelse. Vi håber, at I på denne måde vil hjælpe med at gøre butiksindsamlingen mere miljøvenlig.

Tomme og ubrugte indsamlingsbøsser kan gemmes til næste års butiksindsamling eller afleveres i sekretariatet. Du kan aftale nærmere med organisationskonsulenten, hvordan denne aflevering kan foregå. Hele indsamlingsbøsser må ikke smides ud, da de kan misbruges.