Gå til hovedindhold

Ny kasserer

Jens Holst har længe ønsket at blive fritaget for sit hverv som kasserer, og vi har nu fundet hans afløser.

Kathrine Nielsen overtager således posten som kasserer. Vi byder Kathrine velkommen i bestyrelsen, idet vi håber og har tillid til, at det bliver til gensidig glæde.

Jens fortsætter som næstformand i bestyrelsen, men har indtil videre orlov, så han kan genvinde kræfter. Vi håber snart at se Jens tilbage ved fordums styrke!