Gå til hovedindhold

Bestyrelsesreferat 21. maj

Deltagere: Shiela, Janne, Ole, Yrsa, Lena, Lillian
Fraværende: Ingen
Referent: Lillian

1.Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 22. 04.2013
Rettelse til pkt. 5 b): Foredrag ”Bliv Kaptajn i dit eget liv” afholdes 16.09.2013 af SCL og fremgår af kalender. Et eventuelt madarrangement afholdes lokalt og en anden dato. Referat herefter godkendt.

2. Status sommerfest
Tilmeldingsfrist 31.05.2013. Yrsa kontakter Janne ad bestilling.

3. Arrangementer efter sommeren
a) Janne kontakter diætist for endelig aftale til den 08.10.2013 kl. 18.00 + taler med hende om opskrifter og bestilling af mad. Ole bestiller lokale i Skelgårdskirken.
b) Julefesten bliver 25.11.2013 kl. 17.30. Lokale er aftalt med Werner ligesom Janne har sørget for sangkor til kl. 19.00.
c) SCL har været kontaktet ad holdning til ”Live Waves” som man hverken vil afvise eller anbefale. Shiela melder tilbage til LW at vi som lokalforening ikke p.t. er interesseret i fremvisning/foredrag.

4. Regionsmødet 30.04.2013
Referat herfra, herunder at der opfordres til større aktiviteter og at puljen kanaliseres efter behov, samt at der opfordres til fast punkt på fremtidige lokale dagsordener: Emner til den regionsvalgte (afventer navn)

5. Aktivitet om Kognitiv Træning fra Storkøbenhavn Nord (mail fra Janne 01.05.2013)
Janne har givet tilbagemelding om at der ikke er deltagelse herfra.

6. SCL’s Handlingsplaner 2013 (mail fra Shiela 26.04.2013)
Ole deltager i formandsmødet. Vi har ingen bemærkninger til handlingsplanerne.

7. Økonomi
Ole gennemgik status.

8. Eventuelt
a) Jacob Svarre, SCL har lovet at opdatere vores hjemmeside. Referater fremsendes til ham og han lægger på. Der sendes nu tilbage fra januar 2013.
b) Lena refererede fra møde i DH, Dragør. Tårnby var inviteret men meldte afbud. Geninviteres til at deltage til efteråret.
c) Lena deltager i møde i SCL 11.06 som omhandler information om kommende kommunevalg
d) Janne refererede fra netværksaktivitetsmøde i regionen. På mødet udveksler medlemmerne erfaringer og inspirerer hinanden. Næste møde 03.09.13
e) Lena undersøger mulighed for rejsearrangement til Lesbos – drøftes på kommende møde.
f) Byttepengeindsamlingen er fint i gang. Shiela sender information til SCL som skriver herom.

9.Næste møde
25. 06.2013 kl. 18.30

Foreløbige dagsordenpunkter:
- Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 21.05.2013
- Sommerfesten
- Arrangementer efter sommeren
- Lesbos
- Emner til den regionsvalgte
- Økonomi
- Eventuelt
- Næste møde