Gå til hovedindhold

Bestyrelsesreferat 25. juni

Deltagere: Shiela, Janne, Ole, Yrla, Lena, Jørgen og Lillian
Referent: Lillian

1.Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 21.05.2013
Godkendt.

2. Sommerfesten
23 personer deltog i en rigtig hyggelig dag - og der var heldigvis også nye ansigter i mellem. Der var for nogle meget langt at gå fra parkeringspladsen. Hvis vi fremover skal have arrangementer i Traktørstedet vil bestyrelsen undersøge, om ikke det er muligt at få særlig kørselstilladelse for de af medlemmerne der har et særligt behov.

3. Arrangementer efter sommeren
a) Kostvejleder den 8. oktober 18.00 – 21.00. Lena sender besked til SCL’s kalender. Når oplæg er modtaget fra kostvejleder (Janne) udsender Lena indbydelse. Tilmelding til Yrsa mellem 16.09 og 01.10.
b) Julefesten bliver 25. november 17.30. Lena sender igen besked til SCL’s kalender og indbydelse følger senere.
c) Mindfullnes – sidste aftale er i august. Holdet vil meget gerne fortsætte med 4 nye gange. Pt. er der 9 deltagere men der kan være plads til 12. Egenbetaling udgør 100 kr. pr. gang pr. deltager. Bestyrelsen støtter fortsættelse af kurserne. Shiela vil have kursusdatoer med til næste møde hvorefter Ole søger om tilskud.

4. Lesbos
Kirsten inviteres til kommende bestyrelsesmøde.

5. Emner til den regionsvalgte
Intet.

6. Økonomi
Ole gennemgik status.

7.Hvordan sikrer vi at § 18ansøgninger har de rigtige oplysninger for tilskud? Bestyrelsen er helt enige og støtter fuldt op omkring Finn’s skriv.

8.Eventuelt
a) Lena refererede fra møde i hovedforeningen for de lokalpolitiske. Lena skal på seminar 5+6 oktober ad kommende kommunevalg.
b) Byttepengeindsamlingen er foreløbigt gået godt. Der er indsamlet 9.539 kr. og dertil kommer penge fra de bøsser som skoleklasserne har omdelt. Gøres op snarest.
c) Ole refererede fra formandsmøde.

9. Næste møde
27. august 18.30
Foreløbig dagsorden:
- Lesbos v/Kirsten
- Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 25.06.2013
- Kostvejlederaften
- Julefest
- Mindfullnes
- Emner til den regionsvalgte
- Forårsarrangementer
- Økonomi
- Eventuelt
- Næste møde