Gå til hovedindhold

EBI2 – en mulig medvirkende faktor til multipel sclerose udvikling i EBV inficerede patienter

Kort fortalt

Projektansvarlig: Mette Marie Rosenkilde, Professor, Sundhedsvidenskabeligt fakultet, Københavns Universitet
Sted: Institut for Neurovidenskab og Farmakologi, Københavns Universitet.
Støttebeløb: 20.000 kr.
Forskningsprojektets slutdato: 31. dec. 2015

Formål 
Projektet er vigtigt da det bidrager til forståelsen af hvorvidt EBV indgår i udvikling af MS, og især hvilken rolle EBI2 kunne have. Da 7TM receptorer er gode lægemiddeltargets (vi har allerede flere ”lead-compounds”), er det sandsynligt, at en god EBI2 antagonist kan udvikles som fremtidigt lægemiddel.

Kort beskrivelse af projektet
Mutipel sclerose (MS) er en alvorlig sygdom, der rammer oftest yngre mennesker. Ubalance i immunsystemet synes at spille ind i udvikling af MS, men den bagvedliggende grund kendes endnu ikke. Man har længe mistænkt at virus kunne have en finger med i spillet. En mulig virus som udløsende eller medvirkende faktor er Epstein-Barr virus (EBV). EBV er en herpesvirus, der som andre herpesvirus, har en generel stor forekomst i befolkningen, idet de kan gemme sig fra immunsystemet i såkaldte latente faser af virus livscyklus. Vi har i mange år interesseret os for hvorledes herpesvirus manipulerer med immunforsvaret, idet vores forskning har drejet sig om receptorer (proteiner på overfladen af celler) der ”udnyttes” af virus i dens forsøg på overlevelse i kroppen. Den normale funktion af disse receptorer er at transmittere ændringer i cellen ydre til cellen indre ved hjælp af signalstoffer, der binder til receptorerne og igangsætter ændret signalering inden i cellen. EBV ændrer på udtrykkelsen af den receptor der kaldes EBI2, og derved forhindrer at virus aktiveres. Vi ønsker at studere om EBI2 udtrykkelsen, og ændring i denne, kan være en medvirkende faktor i udvikling af MS. Dette vil vi gøre ved at undersøge niveauet af EBI2 i immunceller fra patienter med meget tidlige tegn på MS. Vi vil også bruge en dyremodel for MS – en muse model, hvor vi tidligere har udviklet mus med manglende, normal eller øget EBI2 udtrykkelse - for at undersøge om denne receptor har en rolle i MS. Endeligt vil vi påføre mus en infektion med en muse EBV, og undersøge om dette ændrer forløbet af muse MS.Disse studier er vigtige, da de kan føre til udvikling af nye lægemidler mod MS, såfremt det viser sig at EBI2 receptoren har en rolle her. Vi har vigtige præliminære data, der tyder på at dette er tilfældet, og sammen med vores adgang til EBI2-blokkerende lægemiddel-lignende stoffer, giver det stor mulighed for succesfuld gennemførelse af projektet. 

Kort rapport

Links til publicerede artikler

EBI2 overexpression in mice leads to B1 B-cell expansion and chronic lymphocytic leukemia–like B-cell malignancies