Gå til hovedindhold

Effekten af medicinsk cannabis på neuropatiske smerter og spasticitet hos patienter med MS og patienter med rygmarvsskade

Kort fortalt

Projektet undersøger effekter og bivirkninger ved medicinsk cannabis, anvendt af mennesker med sclerose. Læs mere nedenfor hvis du vil vide mere om projektet og forskeren. 

Emneområde: Symptombehandling og livskvalitet

Formål

I forskningsprojektet ønsker vi at undersøge effekten og potentielle bivirkninger ved medicinsk cannabis hos patienter med MS og patienter med rygmarvsskade.
Vi ønsker:

  • at undersøge effekten af medicinsk cannabis på nervesmerter og spasticitet.
  • at undersøge effekten på livskvalitet, hukommelse, stress, søvn og styringsbesvær
  • at registrere bivirkninger ved de enkelte præparater.

Vi undersøger indholdsstofferne CBD, THC og en kombination af disse, sammenholdt med placebo (inaktiv medicin).
Arbejdet er vigtigt, da det bidrager til viden om medicinsk cannabis har effekt og er sikkert at bruge som behandlings-supplement fremadrettet.

Mød forskeren

Læge og phd. studerende Julie Schjødtz Hansen

 

Julie Schjødtz Hansen

Hvad driver dig personligt i dit arbejde med MS-forskning?

Som kommende neurolog er jeg selvsagt interesseret i de neurologiske symptomer som ses ved skade i centralnervesystemet. MS er en kompleks neurologisk sygdom, hvor mange symptom-kombinationer kan ses. Medicinsk cannabis er foreslået som symptom-behandling til smerte og spasticitet. Medicinsk cannabis er ”oppe i tiden”, men behandling med medicinsk cannabis mangler dokumentation og evidens for om der er tilstrækkelig effekt og sikkerhed.
Jeg synes det er meget interessant og særdeles relevant og nødvendigt, at der laves evidensbaseret forskning inden for området og jeg er glad for at være en del af teamet der bidrager med et nationalt placebokontrolleret studium inden for medicinsk cannabis og effekten på smerte og spasticitet.

Julie Schjødtz Hansen

Forsker

Hvilken betydning har det for din forskning at projektet har modtaget midler fra Scleroseforeningen?

Det har rigtig stor betydning at modtage støtte fra Scleroseforeningen til dette forskningsprojekt. Støtten er med til at dække lønmidler og andre omkostninger ved studiet. Ud over den økonomiske støtte fra scleroseforeningen, er formidling og oplysning om projektet til scleroseforeningens medlemmer uvurderlig.

Julie Schjødtz Hansen

Forsker

Kort rapport

Publikationer

The Effect of Cannabis-Based Medicine on Neuropathic Pain and Spasticity in Patients with Multiple Sclerosis and Spinal Cord Injury: Study Protocol of a National Multicenter Double-Blinded, Placebo-Controlled Trial