Gå til hovedindhold

Effekter af aerob træning på hjernens sundhed hos mennesker med multipel sclerose

Kort fortalt

Træning kan have en potentiel beskyttende effekt på nervesystemet og kan potentielt sænke den hastighed, som sclerose udvikles med og dermed reducere udviklingen i handicapgrad. Dette er endnu ikke tilstrækkeligt undersøgt, og derfor sigter dette projekt mod at afdække, om der er en neuro-beskyttende effekt af fysisk træning hos mennesker med sclerose.

Emneområde: Rehabilitering

Formål

At undersøge, hvordan konditionstræning påvirker hjernens samlede volumen, specifikke områder af hjernen samt kognition hos personer med MS.
At undersøge respons og den langvarige adaptation til konditionstræning i MS patienters blodbårne inflammatoriske profil samt neurotrofiske faktorer.
At bekræfte tidligere resultater om konditionstrænings positive effekt på konditionen, funktionsevne, træthed og psykologiske profil hos personer med MS.

Deltagerne er involveret i et langvarigt træningsprogram, som kræver stor motivation og udholdenhed. Ved positive resultater kan projektet bidrage til at sikre et bedre hverdagsliv for mennesker med sclerose igennem træning. Patienterne får således potentielt leveret et redskab og en mulighed for selv at bekæmpe sygdomsprogressionen.

Mød forskeren 

Martin L. Christensen

Projektansvarlig Martin L. Christensen

Hvad driver dig personligt i dit arbejde med MS-forskning?

Idéen om, at målrettet træning påvirker andre forhold end symptomer alene, og at træning potentielt beskytter nervesystemet mod MS, er utrolig fascinerende og motiverende.

Martin L. Christensen

Forsker

Hvilken betydning har det for din forskning at projektet har modtaget midler fra Scleroseforeningen?

Uden midler fra Scleroseforeningen ville projektet ikke være muligt at gennemføre i dets komplette form. Det er derfor utrolig vigtigt med støtten.

Martin L. Christensen

Forsker

Dette projekt udføres ikke af Scleroseforeningen og det er derfor ikke muligt at tilmelde sig projektet gennem foreningen.

Kort rapport