Gå til hovedindhold

Effekter af en glutenfri diæt og samspillet mellem tarmfloraen, tarmvæggen og hjernen ved tidlig Multipel Sclerose

Kort fortalt

Utætheder i blodhjernebarrieren er forbundet med risikoen for at udvikle sclerose. Hypotesen i dette projekt er, at en glutenfri diæt kan reducere symptomer og forhindre/ forsinke processen, hvorved synsnervebetændelse videreudvikles til sclerose. 

Projektets emneområde: Behandling og diagnostik.

Forskeren Lina Passali fortæller om projektet 

Lina

Projektets formål

Projektet har to formål:

  1. Undersøge om patienter med multipel sclerose (MS) kan have gavn af at følge en glutenfri kost
  2.  Belyse vigtige dele af samspillet mellem tarmen og hjernen ved MS

Til trods for den store interesse for anvendelse af kosten til at bedre sygdomsforløbet, er der endnu ingen officielle kostanbefalinger specifikke for patienter med MS. Projektet vil bidrage til at belyse et debatteret emne, som kan have direkte indflydelse på patienternes hverdag. Derudover, vil projektet bidrage med ny viden om tarmfloraen og tarmvæggen ved MS, som kan hjælpe os med at udvikle nye metoder til at følge og behandle sygdommen.

 

Mød forskeren

Jette L. Frederiksen

Forsker Jette Lautrup Frederiksen

Hvad driver dig personligt i dit arbejde med MS-forskning?

Jeg har i over 30 år brugt en stor del af mit liv på at løse sclerosens gåde, og motiveres af den rivende udvikling, der er i scleroseforskningen. Desuden motiveres jeg af at rekruttere yngre forskere til scleroseforskning.

Jette Lautrup Frederiksen

Forsker

Hvilken betydning har det for din forskning at projektet har modtaget midler fra Scleroseforeningen?

Bevillingen på 450.000 kr. er grundlaget for at forsøget kan igangsættes. Det involverer flere afdelinger og kan ikke udføres uden støtte.

Jette Lautrup Frederiksen

Forsker

Lina Moschoula Passali, Cand.scient i Klinisk Ernæring

Beskriv hvad der driver dig personligt i dit arbejde med MS-forskning:

Multipel sclerose (MS) er for mig én af de mest spændende sygdomme at arbejde med. MS kan endnu ikke helbredes eller forebygges, hvorfor forskning inden for området kan bringe stor værdi for mange mennesker. Jeg motiveres i høj grad af de patienter, jeg møder gennem min forskning, og af de muligheder, mit arbejde kan åbne op for. Som cand.scient i klinisk ernæring arbejder jeg for at skabe evidensbaseret viden, der kan danne grundlag for kostanbefalinger specifikke for MS.

Lina Moschoula Passali

Forsker, Cand.scient. i Klinisk Ernæring

Hvilken betydning har det for din forskning at projektet har modtaget midler fra Scleroseforeningen?

Støtte fra Scleroseforeningen har været altafgørende for udførelse af dette projekt. Økonomisk sikkerhed tillader, at jeg kan arbejde fuldtid på projektet og fokusere på det som er vigtigt; nemlig forskningen.

Lina Moschoula Passali

Forsker, Cand.scient i Klinisk Ernæring

Kort rapport