Gå til hovedindhold

Endothelial Dysfunction in Demyelinating Diseases of the Central Nervous System

Kort fortalt

Projektansvarlig: Zsolt Laszlo Illes, Professor, Department of Neurology, Odense University Hospital
Sted: Department of Neurology, Odense University Hospital
Støttebeløb: 150.000 kr.
Forskningsprojektets slutdato: 31. dec. 2016

Formål 
Nyere data tyder på at inflammation i CNS og blodet adskilles mere og mere samtidig med at aksoner ødelægges. Selvom endotelceller i karvæggen spiller en vigtig rolle i at adskille blod og hjernevæv, er endotel cellernes rolle i MS endnu ikke klarlagt.
Vores hypotese er, at en kombination af biomarkører kan afspejle endotelcelle dysfunktion (i blod og spinalvæske (CSV)), systemisk inflammation (i blod), CNS inflammation og aksonal degeneration (i CSV) og dermed give indblik i forskellige mønstre ved MS sygdomme.

Kort beskrivelse af projektet
Her foreslår vi at identificere specifikke biomarkør mønstre, der kan 1) forudsige sygdomsprogression ved relapsing-remitting og sekundær progressiv MS (RRMS, SPMS); 2) klarlægge sammenhængen mellem endotelcelle dysfunktion og sclerose træthed; 3) differentiere MS fra neuromyelitis optica (NMO) for at undgå skadelige fejlbehandlinger. Vi fokuserer på blodkarrenes endotelceller, der opretholder blod hjerne barrieren (BBB) og forhindrer stoffer fra blodet i at diffundere ind i hjernen.Vores hypotese er at kombinationer af biomarkører, der afspejler endotelial dysfuntion, systemisk og CNS inflammation samt CNS degeneration definerer forskellige mønstre i RRMS, SPMS og NMO: 1) pga. inflammatorisk skade af BBB i tidlig RRMS er forbindelsen mellem CNS og det systemiske kredsløb tættere mens degeneration er mindre fremtrædende; 2) i SPMS dominerer inflammation og degeneration i CNS bag en lukket BBB, og i særdeleshed tæt ved cerebrospinal væsken (CSV) pga inflammation i den grå substans; 3) i NMO, findes inflammationen primært i BBB og CNS degenerationen er mindre. Undersøgelse af inflammatoriske markører i blod og CSV, degenerative markører i CSV samt biomarkører for endotelcelle dysfuntion i blod og CSV kan derfor definere kombinationer af biomarkører, der er specifikke for SPMS og NMO. Endotelcelle dysfunktion er tidligere set ved kronisk træthedssyndrom men endnu ikke undersøgt ved sclerose træthed. I første del af studiet undersøges biomarkører i parrede blod-CSV prøver fra patienter med tidlig RRMS, patienter med NMO og raske kontroller vha biobank materiale. Derefter sammenlignes blod-CSV prøver fra SPMS og RRMS i et prospektivt studie.Ved at kombinere undersøgelse af serum, endotelium og CSV for kombinationer af biomarkører for inflammation, degeneration og endotelcelle dysfunktion og vha biostatistik, håber vi på at kunne identificere specifikke biomarkør mønstre for MS progression samt at identificere biomarkører der kan differentiere tidlig MS fra NMO.

Kort rapport

Links til publicerede artikler
Widespread inflammation in CLIPPERS syndrome indicated by autopsy and ultra-high-field 7T MRI

Real-life persistence and tolerability with dimethyl fumarate

Følgende studie, Normalization of neurofilament light chain levels in the CSF after treatment with dimethyl fumarate har været præsenteret ved DAREMUS og ECTRIMS og et manuskript er undervejs.