Gå til hovedindhold

Ephrins: Novel Regulators of Axo-Glia Interaction and CNS Myelination

Kort fortalt

Projektansvarlig: Lisbeth Schmidt Laursen, Adjunkt, Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Aarhus Universitet
Sted: Institut for molekylærbiologi og genetik, Aarhus Universitet
Støttebeløb: 300.000 kr.
Forskningsprojektets slutdato: 31. dec. 2013

Formål 
The fundamental problem of the proposed project is how oligodendrocytes interact with neurons, and how this results in formation of the myelin sheath, covering axons within the CNS. We will try to understand how bidirectional signaling, mediated through a specific family of membrane receptors, present on the surface of axons and oligodendrocytes, controls the progression of myelination. We aim to use such knowledge about molecular mechanisms regulating developmental myelination to develop novel strategies towards enhancing remyelination in the progressive phases of multiple sclerosis. 

The proposed project aims to address fundamental questions about the molecular mechanisms, which control myelination in the CNS. Because the processes behind myelination relate strongly to several neurodegenerative diseases, in particular multiple sclerosis, the research has the potential to uncover novel therapeutic strategies.

Kort beskrivelse af projektet
Hjernens hvide substans består overvejende af nervecellers udløbere (axoner), der er omgivet af en isolerende membran (myelinskede). Myelinskeden sikrer bl.a. overførsel af signaler imellem nervecellerne. Under hjernens udvikling dannes skeden af den højtspecialiserede oligodendrocyt, hvis udløbere vikler sig op til 20 gange omkring forskellige axoner i et tredimensionelt netværk. Dannelse af skederne forudsætter stærke, sammenbindende kræfter, men samtidig, at disse er kontrollerede, så processen ikke ’fryser’ fast. Molekyler på overfladen af cellerne, der kan binde til hinanden og slippe på kontrolleret vis, er ansvarlige herfor. I multiple sklerose nedbyrdes myelinskeden af kroppens eget immunsystem og evnen til at gendanne denne svækkes efterhånden som sygdommen skrider frem. Netop evnen til at gendanne myelinskeden er afgørende. Der findes forstadie celler i hjernen, der har potentialet til at gendanne skederne, men dette sker kun i begrænset omfang. Der findes p.t. ikke noget lægemiddel, der kan stimulere gendannelsen. Det foreslåede projekt sigter imod en detaljeret forståelse af de mekanismer, der regulerer dynamikken imellem de sammenbindende molekyler og dermed er med til at regulere dannelsen af myelinskederne. Detaljeret viden om disse mekanismer er afgørende for at kunne udvikle nye terapeutiske strategier, med henblik på at stimulerer gendannelsen, især i forbindelse med multiple sklerose.

Kort rapport

Links til publicerede artikler

Axo-glia interaction preceding CNS myelination is regulated by bidirectional ephrin-Eph signaling