Gå til hovedindhold

Epstein-Barr virus microRNA i exosomer, inflammation og sygdomsaktivitet ved multipel sclerose.

Kort fortalt

Dette projekt undersøger, hvordan Epstein-Barr virus påvirker immunsystemet. Formålet er at identificere nye relevante molekyler, der er vigtige for sygdomsprocessen og sygdomsaktivitet.

Emneområde: Sygdomsmekanismer

Formål

Epstein-Barr virus (EBV) har længe været under mistanke for at kunne initiere multipel sklerose (MS), blandt andet fordi MS kun ses hos personer, der har dannet antistoffer imod EBV og fordi der er en stærk sammenhæng imellem antistoffer i blodet og opstart af sygdom. I forskningsprojektet undersøger vi hvordan EBV påvirker immunsystemet, blandt andet ved at se på regulatorisk RNA (mikroRNA) fra EBV i vesikler fra blod og rygmarvsvæske og undersøge sammenhæng til markører for neurodegeneration og inflammation. Formålet er at identificere nye relevante molekyler, der er vigtige for sygdomsprocessen og sygdomsaktivitet.

Mød forskeren

Helle Bach Søndergaard, cand.scient. Biolog

Beskriv hvad der driver dig personligt i dit arbejde med MS-forskning:

Vi er kommet rigtig langt med at forstå mange af de gener og miljø/livsstilsfaktorer der disponerer til MS, men vi forstår stadig ikke til fulde mekanismerne bag. At forstå de enkelte faktorer og deres samspil, er det der driver mig i mit arbejde med MS-forskning. Også studiet af biomarkører er vigtigt, da de kan hjælpe til at stille MS diagnosen, forudsige attakker eller hjælpe med at vælge den bedst-virkende behandling.

Helle Bach Søndergaard

cand.scient. Biolog

Hvilken betydning har det for din forskning at projektet har modtaget midler fra Scleroseforeningen?

Støtten fra Scleroseforeningen muliggør vores forskningsprojekt og giver mulighed for at ansætte en ph.d.-studerende der kan dedikere sig fuldstændigt til projektet, hvilket kræves for at belyse vores hypoteser og finde frem til svar, der kan føre os videre i forståelsen af MS.

Helle Bach Søndergaard

cand.scient. Biolog