Gå til hovedindhold

Et pilotstudie om ny kognitiv rehabiliteringssoftware på smartphone til patienter med MS

Kort fortalt

På denne side kan du læse om et pilotstudie, der blev præsenteret på RIMS 2018. Pilotstudiet undersøger rehabiliteringssoftware på smartphone til patienter med MS og er udarbejdet af Lucie Kadrnozkova, Ph.D.-studerende, Department of Neurology and Center for Clinical Neuroscience, First Faculty of Medicine, Charles University and General University Hospital, Prague, Czech Republic.

40-65% af personer med MS får kognitive vanskeligheder. For at imødekomme dette store problem, arbejder man stadig på at finde ud af, hvilken form for kognitiv rehabilitering, der bedst kan afhjælpe vanskelighederne. Nogle former for kognitiv rehabilitering fokuserer på at reducere eller eliminere kognitive vanskeligheder ved at træne systematisk med opgaver. Det var netop denne type træning, som var fokus for dette studie. 

Kadrnozkova og hendes kollegaer gennemførte et pilotstudie, som skulle undersøge gangbarheden af ny kognitiv rehabiliteringssoftware på smart-enheder (f.eks. smartphone og tablets).

Fire patienter med attakvis sclerose fik ugentligt 30 minutters psykoterapi efterfulgt af 30 minutters kognitiv rehabilitering med det nye software under vejledning af en træner. Patienterne blev testet med kognitive test ved studiets begyndelse og igen efter 6 uger. Strukturerede interviews og spørgeskemaer blev brugt til at vurdere patienternes holdninger til programmets tilgængelighed, brugbarhed og oplevelse af gavn af det kognitive rehabiliteringsprogram.

Efter seks uger kunne forskergruppen observere lidt bedring på to 2 ud af 9 kognitive test hos alle fire patienter (visuel hukommelse og styring). Patienterne vurderede det nye træningssoftware som forståeligt og let at bruge, men de kunne godt tænke sig flere opgavetyper og flere sværhedsgrader.

Resultaterne af de kognitive test foreslår, at det nye træningssoftware måske kan have en effekt på nogle kognitive test. Studiet har dog begrænsninger: Fordi der kun gik 6 uger mellem de to testsessioner, kan det være, at patienterne blot har bedre resultater, fordi de stadig kan huske testen (læringseffekt). Yderligere forskning bør inkludere et større antal patienter, en kontrolgruppe, og bør vurdere, om en eventuel effekt af træningen bidrager til aktiviteter ude i patienternes hverdagsliv.