Gå til hovedindhold

Exploring future directions for clinical magnetic resonance imaging technologies in multiple sclerosis

Kort fortalt

På nuværende tidspunkt er MRI afbildningen af læsioner meget grov og overordnet. Det er derfor interessant, med dette projekt, at undersøge hvilken betydning de seneste års nyere MRI teknologier, der giver et mere detaljeret billede, kan have i forbindelse med diagnosticering og behandling.  

Projektets emneområde: behandling og diagnostik

Forsker Kasper Andersen fortæller om projektet

Kasper Andersen

Formål

I dette studie ønsker vi at undersøge ved hjælp af de nye MRI metoder, om disse mikrostrukturelle fingeraftryk kan give et mere detaljeret indblik i læsionernes patologiske processer og den tilsyneladende normale hvide substans, som man ikke kan se med nutidens kliniske MRI. Ligeledes ønsker vi at få indsigt i den diagnostiske værdi af disse nyere MRI metoder specielt i relation til kliniske scoringer, og MRI metodernes potentielle rolle i fremtidige kliniske billeddiagnostiske protokoller. Præcis diagnose er afgørende for at finde egnede medicinske behandlinger, vurdere behandlingseffekten samt for den farmaceutisk udvikling. Det er derfor af afgørende betydning fortsat at udforske de fremtidige muligheder for MRI for mere præcist at kunne identificere patologiske processer af MS.

Kort rapport