Gå til hovedindhold

Forberedning af en ny behandling af Multipel Sclerose: Anvendelse af medicin mod retrovirus

Kort fortalt

Projektansvarlig: Bjørn Andersen Nexø, Lektor
Sted: Institut for Biomedicine, Aarhus Universitet
Støttebeløb: 300.000 kr.
Forskningsprojektets slutdato: 31. dec. 2014

Formål

Vi ønsker at forberede en klinisk trial, som skal teste om hæmning af virus replikationen kan bedre eller kurere multipel sclerose. Medicin, der hæmmer andre retrovirus, specielt HIV, er allerede i klinisk anvendelse. Med henblik på at kunne anvende denne medicin på MS vil vi angribe følgende hovedpunkter:

 1) Hvad er den specifikke definition på den gruppe patienter, vi skal behandle i trial?

 2) Hvilke virus skal vi sigte på at hæmme?

 3) Hvilke drugs er mest egnede overfor virus?

 4) Hvordan skal vi monitorere behandlingseffekt på virus og sygdom?

 

Kort beskrivelse af projektet


Der er nu solid evidens for, at nedarvede retrovirus er en medvirkende årsag til multipel sclerose. Disse retrovirus passerer med kromosomerne fra forældre til børn, og menes i øvrigt ikke at smitte fra person til person. Derimod synes de at kunne starte en vækst-proces, hvor virus gradvis spreder sig indenfor det enkelte individ, dvs hvor de enkelte celler i organismen gradvis inficeres. Vi ønsker at forberede os på en lægelig test, som skal afgøre om hæmning af vækst af disse virus kan bedre eller kurere multipel sclerose. Medicin, der hæmmer andre retrovirus, specielt HIV, er allerede i klinisk anvendelse. Med henblik på at kunne anvende sådan medicin på MS vil vi angribe følgende hovedpunkter:

1) Hvad er den specifikke definition på den gruppe patienter, vi skal behandle?

2) Hvilke virus skal vi sigte på at hæmme?

3) Hvilke specifikke mediciner er mest egnede overfor de nedarvede virus?4) Hvordan skal vi monitorere behandlingseffekt på virus og sygdom?

Visse af vores studier er prækliniske, men alle sigter mod overførslen af vores resultater til klinikken. I sidste instans håber vi at vise, at visse former for HIV-medicin kan reducere eller forhindre MS, således at ny patienter umiddelbart kan sættes i helende behandling.

Kort rapport

Links til publicerede artikler

(Some) Cellular Mechanisms Influencing the Transcription of Human Endogenous Retrovirus, HERV-Fc1

Endogenous retroviruses and multiple sclerosis–new pieces to the puzzle

Treatment of HIV and Risk of Multiple Sclerosis

Restriction Genes for Retroviruses Influence the Risk of Multiple Sclerosis