Gå til hovedindhold

Forskningsprojekt: Hvordan stiller vi bedst og hurtigst muligt diagnosen hos børn?

Kort fortalt

Sclerose forekommer sjældent hos børn, men kan give svære kognitive og fysiske handikaps. Det er derfor vigtigt, at den rette diagnose stilles hurtigt. Midler fra Scleroseforeningens husstandsindsamling bidrager til at finansiere forskningsprojekt i diagnosticering af børn. 

 

Projektansvarlig
Morten Blinkenberg, Overlæge, Dansk Multipel Sclerose Center, Rigshospitalet

______

 

Overlæge Morten Blinkenberg på Dansk Multipel Sclerose Center på Rigshospitalet vil forsøge at kortlægge det præcise omfang af sclerose hos børn i Danmark og undersøge, om sclerose underdiagnosticeres hos børn.

Seneste tal viser, at op til 11% af mennesker med sclerose har debut før 18-årsalderen. Et studie har vist, at kun 0,5% har debut før 15-årsalderen i Danmark.

Morten Blinkenbergs forskningsprojekt sigter også mod at undersøge sammenhængen mellem sclerose og infektioner fra hospitalsindlæggelser samt at karakterisere to markører i cerebrospinalvæsken, der skal kunne forudsige udvikling af sclerose hos børn.

Målet er i sidste ende at få et præcist estimat af sygdomsforekomsten af sclerose hos børn og udvikle et redskab til at sikre tidlig diagnose af børn.

Derfor støtter vi forskningen

Sclerose hos børn kan give svære kognitive og fysiske handicap. Hos voksne med sclerose, har kliniske undersøgelser vist en reduktion i attak på op til 68%, når behandlingen startes tidligt. Det er derfor vigtigt også at sætte ind tidligt overfor børn, så svær invaliditet undgås. Det forudsætter dog hurtig diagnosticering af børnene.

Scleroseforeningen har valgt at støtte professor Morten Blinkenbergs igangværende projekt på Rigshospitalet om børn og sclerose med 157.000 kr. af de penge, der blev indsamlet af de over 2.500 frivillige ved husstandsindsamlingen i 2017.

 

”Børn kan også få sclerose, og vi har brug for meget mere viden om, hvordan vi sikrer, at børn med sclerose får en tidlig diagnose og den optimale behandling til at leve et langt og godt liv med sclerose.”

– Lasse Skovgaard, chef for forskning og dokumentation, Scleroseforeningen

Projektet vil koble data fra Landspatientregistret og Scleroseregistret med journalgennemgang.

_____

Vi står sammen mod sclerose

For den mor, der netop har fået diagnosen. For den bror, som nu går med rollator. For den kollega, som er savnet på arbejdspladsen.

Sammen kan vi ændre verden for et menneske med sclerose. Meld dig som indsamler eller indsamlingsleder den 9. september 2018.

Meld dig som indsamler

Vær med til at indsamle penge til forskning i sclerose.