Gå til hovedindhold

Functional characterization of genes with presumed relevance to myelin repair in Multiple Sclerosis

Kort fortalt

Projektansvarlig: Bente Finsen, Professor i Neurobiologisk Forskning, Institut for Molekylær Medicin, Syddansk Universitet
Sted: Neurobiologisk Afdeling, Institut for Molekylær Medicin, Syddansk Universitet. Med korterevarende udstationering hos: Cambridge Centre for Brain Repair, Cambridge University, UK og Department of Neuropathology, University Hospital Münster, DE
Støttebeløb: 581.000 kr.
Forskningsprojektets slutdato: 28. feb. 2017

Kort beskrivelse af projektet

Multipel sklerose (MS) er en stærk invaliderende neurologisk sygdom, som typisk rammer yngre voksne. Symptomerne ved MS skyldes, at myelinskederne, der omskeder axonerne i hjerne og rygmarv, beskadiges. Målet med dette projekt er at opnå ny viden om de molekylære mekanismer, der er ansvarlige for reparation af beskadigede myelinskeder (remyelinisering) omkring axonerne i centralnervesystemet hos patienter med MS. Remyelinisering kan være komplet eller delvis, men typisk reduceres eller bortfalder centralnervesystemets evne til remyelinisering over tid ved MS. Dette kan skyldes, at oligodendrocyt precursor cellerne, som er umodne celler, der efter en modningsproces kan omdannes til myelin-dannende oligodendrocytter, påvirkes negativt af sygdomsprocessen, spec. ved længerevarende sygdom. Nærværende projekt tager udgangspunkt i projektgruppens tidligere observation, at immunsystemets celler kan stimulere nydannelsen af oligodendrocyt precursor celler og disse cellers modning til oligodendrocytter. Vi har ved sammenligning af egne mRNA mikroarray data med datasæt produceret af andre, identificeret 4 gener, som vi har belæg for opreguleres i oligodendrocyt precursor celler under inflammations-stimuleret oligodendrogenese i unge voksne mus. Hertil har vi udvalgt endnu 2 gener. Det ene af disse gener forbindes med progressiv og sværere former for MS. Det andet gen er i nye studier af andre fundet at have betydning for myelinisering samtidigt med at det er signifikant udtrykt i egne mRNA mikroarray data. Vi ønsker her at klarlægge disse geners betydning for oligodendrocyt precursor cellernes modning til myelin-dannende oligodendrocytter. Projektets resultater forventes at give ny grundvidenskabelig og klinisk relevant viden som på sigt vil kunne bidrage til udvikling af nye strategier for behandling af patienter med MS. Projektet foretages i samarbejde med forskere ved Odense Universitetshospital og Syddansk Universitet og med internationale samarbejdspartnere.

Links til publicerede artikler

Myelin specific T cells induce interleukin-1beta expression in activated microglia in zones of axonal degeneration

Spatio-temporal regulation of circular RNA expression during porcine embryonic brain development