Gå til hovedindhold

Glutenfri diæts effekt på gennemtrængeligheden af blod-hjerne-barrieren hos patienter med synsnervebetændelse

Kort fortalt

Utætheder i blodhjernebarrieren er forbundet med risikoen for at udvikle sclerose. Hypotesen i dette projekt er, at en glutenfri diæt kan reducere symptomer og forhindre/ forsinke processen, hvorved synsnervebetændelse videreudvikles til sclerose. 

Projektets emneområde: Behandling og diagnostik.

Forskeren Lina Passali fortæller om projektet 

Lina

Projektets formål

Det primære formål er at undersøge, om en glutenfri diæt kan forbedre barrieren mellem blodet og hjernen hos patienter med synsnervebetændelse.

Det er vigtigt, da det antages at kunne forbedre helingen af synsnervebetændelsen samt beskytte mod udviklingen af MS. Der er et udækket behov for at forebygge udvikling af sclerose og at finde en behandling mod synsnervebetændelse.

 

Mød forskeren

Jette L. Frederiksen

Forsker Jette Lautrup Frederiksen

Hvad driver dig personligt i dit arbejde med MS-forskning?

Jeg har i over 30 år brugt en stor del af mit liv på at løse sclerosens gåde, og motiveres af den rivende udvikling, der er i scleroseforskningen. Desuden motiveres jeg af at rekruttere yngre forskere til scleroseforskning.

Jette Lautrup Frederiksen

Forsker

Hvilken betydning har det for din forskning at projektet har modtaget midler fra Scleroseforeningen?

Bevillingen på 450.000 kr. er grundlaget for at forsøget kan igangsættes. Det involverer flere afdelinger og kan ikke udføres uden støtte.

Jette Lautrup Frederiksen

Forsker