Gå til hovedindhold

Hjernens grå substans i SPMS: den epigenetiske drivkraft bag progression

Kort fortalt

Dette projekt beskæftiger sig med genetik og sekundær progressiv sclerose (SPMS). De vil identificere de epigenetiske reguleringsmekanismer, der er ansvarlig for de funktionelle ændringer i SPMS hjerner doneret fra danske patienter. Vi vil forbinde disse til genetisk baggrund og risiko for MS. I det lange løb, kan dette projekt have stor betydning for MS patienter, da forståelsen bag de basale mekanismer i SPMS er hele fundamentet for udvikling af effektive behandlinger. 

Emneområde: Sygdomsmekanismer

Formål

Vores mål er at opklare mekanismer bag sygdom i menneskehjernen og finde nye molekyler til behandling af sklerose. Midler fra Scleroseforeningen har bidraget til flere igangværende projekter, hvor vi undersøger:

  1. hvilke molekyler findes i forskellige læsionstyper (akut, kronisk aktiv, inaktiv og reparerende) i hjernen hos SPMS-patienter.
  2. lokale skader i hjernens grå substans, som muligvis er en nøglefaktor for udviklingen fra RRMS til SPMS.
  3. om genetisk materiale i blodet (microRNA) kan bidrage til at diagnosticere MS-patienter og fastslå, om den nuværende behandling, har en effekt.

Mød forskeren

Maria Louise Elkjær

Beskriv hvad der driver dig personligt i dit arbejde med MS-forskning:

I vores forskningsgruppe har vi stor interesse i hjernen, og vi er nysgerrige efter at forstå årsagen til, at folk bliver ramt af MS. MS er en kompleks sygdom og man kan sjældent give et fyldestgørende svar på, hvorfor netop et bestemt menneske er blevet ramt. Sygdommen rammer mennesker i alle aldre, men særligt kvinder i en tidlig alder. MS forringer ofte folks livskvalitet og forkorter deres liv, og vi ønsker vi at opklare, hvad der gør, at folk rammes af MS, så vi kan finde bedre behandlinger og forebygge, at folk i fremtiden bliver ramt af MS i lige så høj grad, som de gør i dag.

Maria Louise Elkjær

Hvilken betydning har det for din forskning at projektet har modtaget midler fra Scleroseforeningen?

De midler, vi har modtaget fra Scleroseforeningen, er helt essentielle for vores forskning. Vi er afhængige af at modtage finansiel støtte, så vi kan benytte os af det rigtige udstyr og de bedste metoder på markedet. Når vi bruger det bedste, meget specifikke og sensitive udstyr, kan vi stole på de forskningsresultater vi får, og bruge disse resultater til at forbedre forholdene for MS-patienter. Hvad enten det er diagnostisk, prognostisk eller til at opnå den bedste behandling for den enkelte MS-patient.

Maria Louise Elkjær